• news.cision.com/
  • Insplorion/
  • Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion AB (publ) med anledning av genomförd företrädesemisson

Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion AB (publ) med anledning av genomförd företrädesemisson

Report this content

Med anledning av den företrädesemission som framgångsrikt genomfördes före sommaren har omräkning gjorts i enlighet med villkoren i de båda utestående teckningsoptionsprogrammen avseende teckningskurs och/eller antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

Insplorion AB (publ) har två utestående optionsprogram, dels TO2018/2020 som är riktat till personal och nyckelpersoner i bolaget och dels TO1 2018/2023 som delats ut till samtliga aktieägare i samband med finansieringsavtalet med ESGO som tecknades i början på 2018 och som handlas på Spotlight Stock Market (INSP TO1).
 
För TO2018/2020 är den nya teckningskursen 47,30 kr (tidigare 48,00 kr) och den nya teckningsrätten ger rätt att teckna 1,014 aktier per teckningsoption, emot tidigare 1,0.
 
För TO1 2018/2023 är den nya teckningskursen 11,50 kr per aktie (tidigare 31,50 kr). Antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har inte omräknats varvid, en teckningsoption alltjämt ger rätt att teckna en aktie. 

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Prenumerera