• news.cision.com/
  • Insplorion/
  • Positiva resultat verifierar möjligheten till lönsam serietillverkning av Insplorions nanosensorer

Positiva resultat verifierar möjligheten till lönsam serietillverkning av Insplorions nanosensorer

Report this content

Förstudieprojektet, i samarbete med RISE Acreo, ”Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier” verifierar att det är möjligt att bygga mycket billiga fiberoptiska sensorsystem som möter kraven för NPS-batterisensorn. Marknadskartläggningen har också visat att det fiberoptiska systemet öppnar dörren för flertalet andra kommersiellt intressanta applikationer inom t ex in vivo diagnostik och processindustri. Resultaten från projektet kommer användas i framtida utveckling, speciellt för batterisensorn men också för andra fiberbaserade sensortillämpningar.

Insplorion har tillsammans med RISE Acreo nyligen avslutat förstudieprojektet ”Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier” där målet med förstudien var att utreda möjligheten att designa ett fiberoptiskt sensorsystem, baserat på NPS, för storskalig produktion till låg kostnad. Det primära användningsområdet är batteriövervakning, men då plattformen enkelt kan appliceras även inom andra områden har dessa också beaktats.

”De viktigaste slutsatserna från projektet är att vi fått bekräftat och tydliggjort att vi kan använda volymkomponenter som möjliggör ett konkurrenskraftigt tillverkningspris och hur det kommer skala vid tillverkning i större volymer. Vi kan idag bygga billiga sensorsystem för en första serie riktad mot batterier för nischade applikationer. Men det krävs viss teknisk utveckling och verifiering för att bygga de sensorsystem som kan nå den breda marknaden,” berättar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Insplorion kommer att fortsätta utvecklingen i samarbete med RISE Acreo och industriella aktörer. Via RISE Acreo har Insplorion tillgång till Sveriges främsta kompetens inom tillverkning och användning av optiska fibrer.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Prenumerera