Rörläggaren och ORAB får fortsatt förtroende på ESS

Instalcos bolag Rörläggaren och ORAB har fått förtroendet att delta även i den andra installationsetappen av European Spallation Source (ESS). Huvudentreprenören Skanska har tilldelat bolagen uppdraget att utföra återstående VS- och processinstallationer. Ordervärdet för andra etappen, som beräknas vara färdigställd år 2020, uppgår sammanlagt till cirka 220 miljoner kronor.

ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning som uppförs utanför Lund. Anläggningen, som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, beräknas kunna öppna för forskning 2023 och avsluta byggfasen 2025. Rörläggaren och ORAB har tidigare deltagit i den första etappen av projektet avseende VS- och processinstallationer med en total omsättning om 107 miljoner kronor.

”Vi är mycket glada att få det fortsatta förtroendet att utföra installationer i detta prestigeprojekt”, säger Patrik Persson, VD för Rörläggaren, del av Instalco.

”Vi är stolta att få jobba vidare för att färdigställa denna forskningsanläggning. Rörläggarens och ORAB:s deltagande i ESS-bygget visar på styrkan i Instalco-modellen, där flera bolag kan komplettera varandra och arbeta i samverkan”, säger Kent Persson, VD på ORAB, del av Instalco.

För ytterligare information:
Patrik Persson, VD Rörläggaren
telefon 070 766 51 63, e-mail patrik.persson@rorlaggaren.se

Kent Persson, VD ORAB
telefon 070 319 26 90, e-mail
kent.persson@orab-ab.se

Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar