Intervacc AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Stockholm den 9 maj 2019 - Intervacc AB (publ) (Nasdaq First North: IVACC) meddelar idag att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida www.intervacc.se.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, Verkställande Direktör 
E-post: andreas.andersson
@intervacc.com  
Tel: 08-120 10 601 eller 0733-35 99 70

 

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0)8–684 211 00 som Certified Adviser

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: info@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 00

Taggar:

Om oss

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.