Citat

Det beviljade patentet är ett mycket viktigt steg i att ta fram ett vaccin mot Streptococcus suis infektioner som är ett allvarligt problem i grisnäringen. S. suis infektioner behandlas med antibiotika och ett fungerade vaccin är viktigt i kampen mot utvecklandet av antibiotikaresistenta bakterier. Intervaccs teknikplattform ger vaccin med DIVA kapacitet, dvs möjligheten att särskilja ett vaccinerat djur från ett djur som drabbats av infektion. Det är extra viktigt när vi har att göra med en endemisk zoonotisk bakterie som även kan drabba människor och där vaccinet används för matproducerade djur. Vaccinet bygger på samma teknik med fusioner av rekombinanta proteiner som vi använt i vårt vaccin mot hästsjukdomen kvarka som nyligen godkänts av EMA och vi ser stora möjligheter att ta fram fler vaccin baserat på samma teknik.
Andreas Andersson, VD
Teknologin bakom detta patent har utvecklats i samarbete med världsledande forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under många år. Vi är mycket glada över att med hjälp av denna banbrytande forskning nu erhålla ett patent som kan leda till ett vaccin för grisar mot denna utbredda och ofta dödliga infektionssjukdom.
Forskningschef Dr. Andrew Waller
Vi är mycket glada över att VMD nu beviljat ett marknadsföringstillstånd för Strangvac i Storbritannien. Med ungefär 600 utbrott av kvarka som påverkar tusentals hästar årligen i Storbritannien känner vi ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning av vaccinet i syfte att förbättra hästars hälsa.
Andreas Andersson, VD
Vi är mycket glada över att NoMA nu beviljat ett marknadsföringstillstånd för Strangvac i Norge. Godkännandet följer på det positiva utlåtande som gavs av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i juni i år. Att vi nu kan marknadsföra vaccinet i hela Norden är viktigt då kvarka påverkar hästar och hästnäringen tydligt i vår närregion och vi känner ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning av vaccinet i syfte att förbättra hästars hälsa.
Andreas Andersson, VD
Vi är mycket glada över att EU-kommissionen beviljat marknadsföringstillstånd för Strangvac. Strangvac är det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur och vi känner ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning i syfte att förbättra hästars hälsa i hela EU
Andreas Andersson, VD
Kvarka är en endemisk infektionssjukdom som drabbar hästbesättningar över hela världen och orsakar stort lidande, stress och svåra ekonomiska förluster. Strangvac har utvecklats i samarbete med världsledande forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet under många år. Vi är mycket glada över att med hjälp av denna banbrytande forskning nu kunna erbjuda ett skydd för hästar mot denna utbredda och vanligt förekommande infektionssjukdom.
Dr. Andrew Waller, forskningschef
Vi är mycket glada över att ha fått ett positivt utlåtande från VMD i Storbritannien. Vår ansökan förväntas därmed att godkännas efter 40 dagar.Med ungefär 600 utbrott av kvarka som påverkar tusentals hästar årligen i Storbritannien är detta en betydande milstolpe för bolaget inför lanseringen av Strangvac.
Andreas Andersson, VD
Vi är mycket glada över att ha fått ett positivt utlåtande av CVMP, och det innebär ett viktigt steg när vi nu går vidare för att efter ett godkännande lansera på den europeiska marknaden.
Andreas Andersson, VD
Vaccinet blir ett viktigt verktyg för veterinärer och hästägare i kampen mot kvarka, en vanligt förekommande och mycket smittsam sjukdom som ger upphov till stort lidande hos drabbade hästar. Det känns fantastiskt roligt att nu kunna arbeta vidare med kommande lansering av vårt nya vaccin.
Veterinär Emma Hartman, global produktchef för vaccinet
Vaccinet är det första svenska vaccinet inom djurhälsa att rekommenderas via EMAs centrala procedur och det utgör en milstolpe för en ny generation vaccin med rekombinanta proteiner. Vi arbetar vidare med samma teknik i utvecklandet av fler vaccin, närmast mot Staphylococcus aureus och Streptococcus suis.
Dr. Andrew Waller, forskningschef
Det är fantastiskt roligt att fortsätta samarbetet med forskarteamet på KI, ett team som har mångårig erfarenhet av bakteriologisk forskning och vaccinutveckling. Det är ett mycket bra samarbete och det här långsiktiga avtalet med KI är av stor betydelse för våra pågående vaccinutvecklingsprojekt
Andrew Waller, forskningschef på Intervacc
Jag är mycket nöjd med det förnyade avtalet med Intervacc och vi är glada att få fortsätta arbetet tillsammans med utvecklingsteamet. Tillsammans tillhör vi de ledande inom området att utveckla vacciner baserat på rekombinanta proteiner och rekombinanta vaccinteknologier. Avtalet bekräftar Intervaccs och KI:s långsiktiga engagemang för projektet.
Professor Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet
Vi är mycket glada över att vi nu inleder ett partnerskap med Dechra för att framgångsrikt lansera Strangvac i Europa. Det finns ett stort behov av att skydda hästar mot denna mycket smittsamma och allvarliga sjukdom. Vårt val föll i slutändan på Dechra som vår exklusiva partner eftersom de är en snabbväxande, global aktör inom veterinärområdet med en tydlig styrka inom marknadssegmentet häst. Vi ser fram emot att i nära samarbete med Dechra lansera Strangvac på den europeiska marknaden.
Andreas Andersson, VD Intervacc
Vi är mycket glada över att etablera detta samarbete med Intervacc. Med Strangvac kommer vi ytterligare stärka vår europeiska produktportfölj för hästar genom att förse veterinärer med en ny produkt som hjälper till att förebygga kvarka på häst.
Ian Page, CEO Dechra
Vid ett godkännande blir vaccinet det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur vilket täcker in alla 27 medlemsstaterna i den europeiska unionen samt Island, Lichenstein och Norge. Storbritannien har också i en övergångsfas valt att följa EMA godkännanden fram till åtminstone den 1 januari 2023
Dr. Andrew Waller, forskningschef
Jag ser fram emot att jobba med den nya generationens vaccin med rekombinanta proteiner som kommer till stor glädje för hästägare och hästar världen över. Det ska bli fantastiskt roligt att arbeta med den globala lanseringen av Strangvac
Emma Hartman, produktchef Strangvac
Emma har ett stort kunnande inom vaccin och djurhälsa. Hon har de senaste åren arbetat med utbildning, försäljning och marknadsföring av djurläkemedel på ett av de världsledande, globala djurhälsoföretagen. Hon har bland annat arbetat med ett av de ledande hästinfluensavaccinerna. Hon har ett passionerat intresse för hästars välmående och det ska bli otroligt roligt att få arbeta tillsammans med Emma och med lanseringen av Strangvac.
Andreas Andersson, VD Intervacc
Vi glädjs åt att kunna knyta till oss ett erkänt forskarteam som leds av professor Birgitta Henriques Normark. Vi är mycket nöjda med de resultat som våra forskargrupper på KI och SLU redan har uppnått. Tillsammans ligger vi i den absoluta framkanten av vaccinteknologin
Andreas Andersson, VD Intervacc
Jag är mycket nöjd med det förnyade avtalet med Intervacc och vi är glada att få fortsätta arbetet tillsammans med utvecklingsteamet. Tillsammans är vi ledande inom området att utveckla vacciner baserade på rekombinanta proteiner, och vi är övertygande om att vi bara är i början av detta expanderande fält. Avtalet bekräftar Intervaccs och KI:s långsiktiga engagemang för projektet.
professor Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet
Vi är mycket glada att kunna välkomna Ed Torr och Niels Holck till styrelsen. Båda har omfattande branscherfarenhet något som kommer väl till pass i den spännande utvecklingsfas som bolaget befinner sig i just nu, med bl.a förestående marknadsintroduktion av ett attraktivt och efterlängtat vaccin.
Björn Sjöstrand, styrelseordförande
Det är fantastik roligt att vi nu rekryterar ytterligare en ledande forskare till Intervacc. Andrew adderar en imponerande energi och kompetens till bolaget i den mycket viktiga internationella lanseringen av vårt kvarkavaccin, liksom i vidareutvecklingen av våra lovande pipelineprojekt
Andreas Andersson, VD
Teknologin bakom Strangvac är att immunsvaret samtidigt riktar sig mot ett flertal bakteriella proteiner som samverkar vid bakteriell invasion. Tekniken har enorm potential inför utvecklingen av nya vacciner för att förbättra djurhälsa
Dr. Andrew Waller
Studien illustrerar hur Strangvac kan användas för att förhindra att hästar utvecklar kvarka om de exponeras för Streptococcus equi. Resultaten visar att Strangvac kommer att spela en viktig roll för att minimera hälso- och ekonomiska effekter av kvarkautbrott.
Forskningschef Prof. Jan-Ingmar Flock
Det är ett väldigt gott betyg åt vår verksamhet och vår vaccinteknologi samt för våra vaccinkandidater mot mastit på mjölkkor. Projektet som av Vinnova utsetts till innovationsprojekt i hård konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt har möjlighet att nå framgång internationellt. Nu kan vi omgående förstärka våra satsningar på detta vaccin i vår spännande projektportfölj för en ny generation vacciner
Jan-Ingmar Flock, forskningschef
Inlämnandet av ansökan utgör en fantastisk milstolpe för Intervacc. Vi lämnar nu in ansökan om marknadsföringstillstånd för vårt första egenutvecklade vaccin och tar ett viktigt steg för att förebygga utbrott och lidande hos hästar genom att göra Strangvac® tillgängligt för världens hästveterinärer.
Andreas Andersson, VD Intervacc
Vid ett godkännande blir vaccinet det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur vilket täcker in alla 28 medlemsstaterna i den europeiska unionen samt Island, Lichenstein och Norge. Det känns verkligen glädjande att få ha varit med om hela resan från grundforskning till vaccin.
Jan-Ingmar Flock, Forskningschef Intervacc
Det känns mycket stimulerande och spännande att få medverka till att realisera potentialen som finns i teknologin med rekombinanta proteiner, och det är få förunnat att vara med och introducera nya vacciner. Jag är övertygad om att Intervacc har goda förutsättningar att bli en av de ledande aktörerna inom utveckling av djurvacciner baserat på denna spännande teknologi, och jag ser med glädje fram emot att få bidra till detta.
Jan Persson, CFO
Intervacc befinner sig i slutfasen av utvecklingen av Strangvac, vårt vaccin mot kvarka. Vi räknar med att kunna inlämna slutlig dokumentation till de regulatoriska myndigheterna i Europa före årsskiftet och förväntar oss ett marknadsgodkännande före utgången av 2020. Kapitalet från den Riktade emissionen gör att vi kan satsa fullt ut på förberedelserna inför kommersialiseringen av Strangvac. Vidare kan vi öka utvecklingstakten när det gäller övriga vaccin i vår pipeline. Det har varit ett betydande intresse för Intervacc och det är mycket glädjande att vi nu kan addera ett antal välrenommerade institutionella investerare till vår ägarlista
VD Andreas Andersson
Det är mycket glädjande att vi nu fått ett utökat förtroende, efter nära två års samarbete med Animalcare. Vi ser med spänning fram emot att få introducera flera intressanta produkter på den svenska marknaden. Det här ett viktigt steg i strategin att bredda vår produktportfölj i samarbete med starka partners
VD Andreas Andersson
Ett mycket glädjande besked att kunna ge då detta innebär att vi nu tillverkat läkemedelssubstanserna för ett flertal miljoner doser av Strangvac, det nya vaccinet mot kvarka på häst
VD Andreas Andersson
Ett fundamentalt steg är nu klart inför det slutgiltiga färdigställandet av de valideringssatser som ska produceras inför kommande registreringsansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Detta bekräftar den sedan tidigare fastlagda tidsplanen för Strangvac och att processen för storskalig tillverkning fungerar väl
Forskningschef Jan-Ingmar Flock
Det starka intresset från ledning och nyckelpersoner att investera i optionsprogrammet återspeglar vår positiva syn på Intervacc och den utveckling vi tror på framöver.
VD Andreas Andersson
Ett mycket glädjande besked att kunna ge nu när vi är inne i ett intensivt skede i utvecklingen av den kommersiella produktionsprocessen
Andreas Andersson, CEO Intervacc AB
Ett fundamentalt och viktigt förberedande steg är nu slutfört inför kommande storskalig produktion enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Detta i kombination med det nyligen genomförda förhandsmötet (pre-submission), med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftar den sedan tidigare fastlagda tidsplanen för Strangvac
Jan-Ingmar Flock, CSO Intervacc AB
Vi är mycket glada över att ha rekryterat Andreas. Han har tidigare framgångsrikt utvecklat och expanderat bolag med starkt teknikfokus och kommer nu leda och bidra till att skapa ett ännu starkare team. Det här är en spännande tid för Intervacc som nu förbereder sig för registrering och kommersialisering av Strangvac® samtidigt som bolaget går vidare med utveckling av sina övriga vaccinkandidater i en ny generation vacciner.
Björn Sjöstrand, styrelseordförande
Den nya studien, i kombination med tidigare genomförda studier, visar att intramuskulär vaccination med vaccinet Strangvac ger ett effektivt skydd och dessutom ett snabbt immunsvar (boostereffekt) vid återvaccination upp till ett år efter grundvaccination. Detta är glädjande resultat som har stor betydelse inför utformande av riktlinjer och vaccinationsprogram för hur Strangvac kommer användas. Idag saknas ett helt säkert och fullgott vaccin mot kvarka på världs-marknaden, vilket visas av aktuella rapporterade utbrott från hela världen
VD Jan-Ingmar Flock
Vi är mycket glada över att välkomna Tim Wood som har en gedigen bransch- och verksamhetskunskap och innebär ett mycket värdefullt tillskott av kompetens inom regulatoriska frågor med fokus på tillverkning. Han kommer att ingå i ledningsgruppen och bl.a vara företagets kontaktperson mot tillverkaren, 3P Biopharmaceuticals
VD Jan-Ingmar Flock
Kvalitetskraven och att flera av våra projekt på kort tid rankats så väl av oberoende expertgranskare befäster verkligen att Intervaccs projektportfölj för en ny generation av vacciner inom djurhälsa är av stort intresse
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc
Med detta avtal har vi försäkrat oss om att hela tillverkningskedjan finns på plats inför kommersiell tillverkning av Strangvac
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
Det är ett väldigt gott betyg åt vår vaccinteknologi och vår vaccinkandidat INV412 som av Vinnova utsetts till innovationsprojekt i god konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt som har möjlighet att nå framgång internationellt. Nu kan vi fortsätta våra satsningar på ännu ett nytt vaccin i vår spännande projektportfölj för en ny generation vacciner
VD Jan-Ingmar Flock
Det är säkert många som kommer att vilja använda ett vaccin som skyddar mot kvarka. Ett utprovat kvarkavaccin skulle förmodligen rekommenderas i flera lägen där smittrisken är betydande och där konsekvenserna av ett kvarkautbrott skulle vara påtagliga. Det skulle vara till stor hjälp med ett effektivt och säkert vaccin i kampen mot kvarka
Gittan Gröndahl statsveterinär, SVA Statens veterinärmedicinska anstalt
En viktig milstolpe för att kunna slutföra registreringen av Strangvac® är nu passerad och det känns glädjande med tanke på att det finns ett stort behov av ett säkert och effektivt vaccin mot kvarka, vilket visas av alla aktuella rapporterade utbrott från hela världen.
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
Detta är väldigt spännande och utgör ytterligare ett viktigt steg i Intervaccs utveckling till att bli ett bolag med flera projekt med stor potential inför framtiden vid sidan om Strangvac® och INV274 mot streptokockinfektion på gris
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
Vi ser dessa resultat som ett oerhört viktigt steg i bolagets utveckling mot att bredda vår produktportfölj.
Jan-Ingmar Flock, VD för Intervacc
Vi är mycket tillfreds med detta avtal. Det är ett viktigt steg framåt för Intervacc, som därigenom går in i en industriell fas efter avslutade kliniska prövningar och säkerhetsstudier av Strangvac®
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
Det är mycket glädjande och stärker det immateriella skyddet ytterligare på en viktig framtida marknad för Strangvac® som är vår första vaccinkandidat i en ny generation vacciner
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
Det är glädjande att vi nu kan ta ytterligare ett viktigt steg i den prekliniska fasen i utvecklingen av vår vaccinkandidat, INV-274, mot Streptococcus suis på smågrisar. Vi ser med spänning fram emot de resultat som beräknas föreligga under oktober 2017.
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB