Strangvac, ett vaccin mot kvarka, har beviljats marknadsföringstillstånd i Norge

Report this content

Stockholm den 23 augusti 2021 - Intervacc AB (publ) meddelar idag att norska läkemedelsverket, Norwegian Medicines Agency (NoMA) har beviljat marknadsföringstillstånd för Strangvac i Norge. Strangvac är ett vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar över hela världen.

“Vi är mycket glada över att NoMA nu beviljat marknadsföringstillstånd för Strangvac i Norge. Godkännandet följer på det positiva utlåtande som gavs av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i juni i år. Att vi nu kan marknadsföra vaccinet i hela Norden är viktigt då kvarka påverkar hästar och hästnäringen tydligt i vår närregion och vi känner ett stort ansvar för att etablera en bred användning av vaccinet i syfte att förbättra hästars hälsa.” säger Andreas Andersson, VD på Intervacc.

Den 16:e augusti i år godkände EU-kommissionen Strangvac för marknadsföring i EU och Norge är nu första land utanför den Europeiska unionen att godkänna vaccinet.

"Vaccinet som helt saknar levande smittämnen administreras intramuskulärt” säger veterinär Emma Hartman, global produktchef för vaccinet och fortsätter. ”Det är en stor fördel när vaccination och diagnostiska tester används i kombination med nuvarande smittskyddsrutiner för att minska påverkan av denna förödande sjukdom. Vårt vaccin genererar en immunrespons mot bakterien som orsakar kvarka utan att påverka tillgängliga diagnostiska tester, en egenskap som nu ger veterinärer möjlighet att vid ett utbrott av kvarka skilja en smittad häst från en vaccinerad.”

“Godkännandet av Strangvac, för användning i Norge, är ännu en framgång för vår vaccinteknologi. Strangvac baseras på fusioner av rekombinanta proteiner, där de proteiner som ingår i vaccinet riktar in sig på flera sjukdomsframkallande mekanismer på ett mycket selektivt sätt. Teknologin i vår nya generation av vacciner har fantastisk potential att framgent förhindra många olika sjukdomar hos djur.” förklarar Dr. Tim Wood regulatorisk chef på Intervacc.

Intervaccs forskningschef Andrew Waller säger vidare “Strangvac har utvecklats i samarbete med världsledande forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under många år. Vi är mycket glada över att med hjälp av denna banbrytande forskning nu kunna realisera ett skydd för hästar mot denna utbredda och vanligt förekommande infektionssjukdom. Kvarka är en endemisk infektionssjukdom som drabbar hästbesättningar över hela världen och orsakar stort lidande, stress och svåra ekonomiska förluster för hästindustrin.”

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 23 augusti 2021.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada över att NoMA nu beviljat ett marknadsföringstillstånd för Strangvac i Norge. Godkännandet följer på det positiva utlåtande som gavs av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i juni i år. Att vi nu kan marknadsföra vaccinet i hela Norden är viktigt då kvarka påverkar hästar och hästnäringen tydligt i vår närregion och vi känner ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning av vaccinet i syfte att förbättra hästars hälsa.
Andreas Andersson, VD