Dela

Om oss

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market.

Kontakt

 • Jonas Sohlman

  VD


  Box 112, S-129 22 Hägersten Besöksadress: Västertorpsvägen 135 S-129 44
  +46 (0) 70 576 30 73
  https://www.intervacc.se
 • Citat

  Tilldelningen av detta betydande bidrag från Eurostars, i samarbete med Vinnova, är ytterligare evidens för vår vaccinteknologi, vilken är potentiellt till god nytta för samhället genom att bl.a förbättra djurens hälsa, minska behovet av antibiotika och bidra till förbättrad lönsamhet för jordbrukare
  VD Jonas Sohlman
  Det här mötet, som arrangeras av Intervacc och Dechra Phamaceuticals, kommer att samla Europas ledande experter på kvarka för att dela erfarenheter om kvarka och användningen av kvarkavaccin i fält
  Jonas Sohlman, VD
  Det framgångsrika beviljandet av detta patent följer på vårt tidigare beviljade patent nr 11 155 585 och stärker Intervacc’s position ytterligare inom detta viktiga område av vaccinutveckling.
  forskningschef Dr Andrew Waller
  Det här projektet representerar ytterligare ett steg på vår väg mot ett vaccin för att förebygga sjukdomar hos gris orsakat av Streptococcus suis infektion, inklusive att minska behovet av att behandla denna infektion med antibiotika.
  Dr Andrew Waller, forskningschef
  Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Testa Center för att utveckla de processer som krävs för att ta nästa steg i utvecklingen av vårt prototypvaccin.
  Dr. Andrew Waller forskningschef på Intervacc
  2022 var ett tufft år med många alvarliga utbrott av kvarka och vi har redan sett flera fall där kvarkainfektioner haft dödlig utgång under 2023. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med veterinärer i hela Europa för att börja vända denna trend.
  Dr Andrew Waller, forskningschef
  Under 2022 identifierades tävlingshästar som den grupp av hästar som utsattes för störst risk att diagnostiseras med kvarka, då tävlingshästar stod för 37% av alla diagnostiserade fall av kvarka i Storbritannien. Jag är otroligt glad över att få möjligheten att lyfta fram de nya verktygen som finns tillgängliga för att förebygga denna förfärliga sjukdom och skydda dessa fantastiska atleter när de deltar i hästevenemang över hela världen.
  Dr. Andrew Waller, forskningschef
  Jag är mycket nöjd med samarbetet med Intervacc. Tillsammans är vi ledande inom området att utveckla vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner, och vi är övertygande om att vi bara är i början av detta expanderande fält. Avtalet bekräftar Intervaccs och SLU:s långsiktiga engagemang för projektet.
  Bengt Guss, professor och projektansvarig SLU
  Streptococcus equi orsakar betydande lidande hos hästpopulationer i Italien. Jag har studerat stammar av den här bakterien, från italienska hästar, som orsakar kvarka för att bättre förstå hur denna patogen sprider sig. Därför är jag glad över att vi nu har tillgång till ytterligare ett verktyg som hjälper till att hålla våra hästar friska
  Dr. Silvia Preziuso vid Università di Camerino
  Jag har undersökt kvarkautbrott hos hästar i många år och hjälpt till att spåra bakterien Streptococcus equi, som orsakar sjukdomen, när den sprider sig genom hästpopulationer i Polen och runt om i världen. När Strangvac nu introduceras i Polen får vi tillgång till ett nytt viktigt verktyg i det förebyggande arbetet mot denna fruktansvärda sjukdom som orsakar mycket lidande bland hästar.
  Dr Lucjan Witkowski från Institutet för Veterinär Medicin vid Warsawa universitetet
  Det är en fantastisk möjlighet att föreläsa om kvarka direkt till veterinärer på London Vet Show. Det finns nya och viktiga verktyg i det förebyggande arbetet mot denna fruktansvärda sjukdom som orsakar mycket lidande bland hästar i Storbritannien och över hela världen.
  Dr Andrew Waller, Chief Scientific Officer
  Strangvac är godkänt för försäljning och marknadsföring i EU samt, Storbritannien, Norge och Island, och är lanserat i Sverige, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna och nu också i Irland. Hästar i dessa länder och runt om i Europa drabbas regelbundet av den allvarliga och mycket smittsamma hästsjukdomen kvarka. Irland är en stor och viktig hästnation och försäljningsstart av Strangvac i Irland är ett viktigt steg för vår fortsatta lansering runt om i Europa.
  Andreas Andersson, VD
  Strangvac är godkänt för försäljning och marknadsföring i EU samt, Storbritannien, Norge och Island, och är lanserat i Sverige, Danmark och Storbritannien. Frankrike, Tyskland, Belgien och Nederländerna tillhör de största marknaderna i Europa för vaccin till hästar och hästnäringen i dessa länder och runt om i Europa drabbas regelbundet av problem med den allvarliga och mycket smittsamma hästsjukdomen kvarka. I och med frisläppningen har vi färdig produkt godkänd för lansering på dessa marknader. Det är ett viktigt steg för vår fortsatta lansering runt om i Europa.
  Andreas Andersson, VD
  Kvarka är en mycket smittsam och vanligt förekommande infektionssjukdom med omkring 600 utbrott årligen enbart i Storbritannien. Eftersom det är en fruktad sjukdom av många på grund av potentiellt sett allvarliga kliniska tecken och den hastighet med vilken kvarka kan spridas på en drabbad gård, är vi säkra på att det nya kvarkavaccinet kommer att vara ett viktigt verktyg och en enorm fördel för hästnäringen som helhet.
  Sara Barker, equine field support manager hos Dechra Pharmaceuticals PLC
  Vi har med vår teknikplattform och banbrytande vaccin en möjlighet att förbättra djurs hälsa och samtidigt bidra till att minska användning av antibiotika. Vi bygger ett djurvaccinbolag med global räckvidd.
  Andreas Andersson, VD
  Med den här ordern av Strangvac från vår distributionspartner Dechra kan vi tillsammans med Dechra påbörja lanseringen i utvalda europeiska länder. Strangvac finns sedan tidigare i år till försäljning i Sverige och Danmark, och vi kommer nu succesivt lansera Strangvac i andra europeiska länder. Sedan Strangvac blev godkänt i Europa har vi, tillsammans med Dechra, arbetat med att informera ledande hästveterinärer och vi har haft mycket givande möten med över 100 så kallade Key Opinion Leaders runt om i Europa
  Andreas Andersson, VD
  Strangvac är godkänt för försäljning och marknadsföring i EU samt, Storbritannien, Norge och Island, och är lanserat i Sverige och Danmark. Storbritannien förväntas vara en av de största marknaderna i Europa för vaccin mot den allvarliga och mycket smittsamma hästsjukdomen kvarka. I och med frisläppningen har vi färdig produkt godkänd för lansering i Storbritannien. Det är ett viktigt steg för vår lansering i Europa
  Andreas Andersson, VD
  Vi passerar ännu en milstolpe i kampen mot kvarka när Danmark nu blir det första landet utanför Sverige där Strangvac blir tillgängligt för försäljning. Vi ser fram mot att fortsätta lanseringen av Strangvac i Europa
  Andreas Andersson, VD
  Vårt prototypvaccin använder fusioner av flera viktiga proteiner från Staphylococcus aureus och var säkert när det administrerades till de dräktiga kvigorna genom intramuskulär injektion vid tre på varandra följande tillfällen. Vaccinerade djur genererade antikroppssvar mot vaccinkomponenterna som förstärktes efter den andra och tredje dosen.
  Dr. Andrew Waller, forskningschef
  Intervaccs vaccinteknologi-plattform ger breda immunsvar mot komplexa bakteriella patogener och vi ser mycket positivt på att vårt prototypvaccin mot Staphylococcus aureus går in i denna proof-of-concept-fas.
  Andreas Andersson, VD
  Strangvac, Intervaccs vaccin mot kvarka godkändes under hösten 2021 för försäljning och marknadsföring i Norge, vilket baserades på Europeiska Läkemedelverkets, EMAs, rekommendation. Denna ändring i det norska regelverket möjliggör nu att hästar kan vaccineras mot kvarka även i Norge. Vår tolkning är att förändring genomförts i respons på att Strangvac godkänts och att Mattilsynet gjort bedömningen att vaccination med Strangvac är ett nytt och välkommet verktyg i kampen mot kvarka.
  Andreas Andersson, VD
  Det är verkligen positivt att den norska myndigheten skyndsamt har genomfört denna regeländring och timingen är perfekt när vi nu påbörjat försäljningen i Sverige. Vi har redan kontakt med norska veterinärer och hästägare. Även i Norge är kvarkautbrott vanliga. Vi har påbörjat processen för att så snabbt som möjligt göra vaccinet tillgängligt för norska veterinärer. I och med regeländringen kan norska veterinärer redan nu ta in Strangvac från Sverige via licens
  Hege Drangsholt, landsansvarig Danmark och produktspecialist
  Denna proof-of-concept studie ger en solid grund för att utveckla ett vaccin mot denna förödande sjukdom.
  Dr. Andrew Waller, forskningschef
  Ett effektivt vaccin skulle förbättra griskultingarnas hälsa och minska behovet av att använda antibiotika. Vårt mål är att avsevärt minska dödligheten bland griskultingar under en tidsperiod då de är extremt infektionskänsliga.
  Andreas Andersson, VD
  Antalet hästar i USA uppskattas till ca 10 miljoner och är den största marknaden för hästvaccin i världen. Inlämnandet av ansökan utgör en milstolpe för Intervacc och är ett viktigt steg för att förebygga utbrott och lidande hos hästar. Kvarka är den mest diagnosticerade infektionssjukdomen på häst och vid ett utbrott måste hela stall sättas i karantän vilket ofta innebär stora svårigheter och leder till betydande kostnader för hästägare.
  Andreas Andersson, VD
  Det är bra att vi har denna möjlighet att utöka marknadsexklusiviteten i Europa. Det finns ett liknande system på plats i USA som gör att vi kan utöka skyddet även där, efter myndighetsgodkännande av Strangvac. Vi förväntar oss dock inte att någon ska få godkännande för ett biosimilärt vaccin även efter att patent och tilläggsskydd löper ut. Inom den kemiska läkemedelsindustrin är generika vanliga, men det är mycket mer sällsynt för biologiska läkemedel (så kallade biosimilarer) och vi känner inte till några exempel på godkända vaccin-biosimilarer. Vår bedömning är att Strangvac kommer att bli det ledande vaccinet mot kvarka globalt och fortsatt vara det långt efter att patent och tilläggsskydd löpt ut.
  Andreas Andersson, VD
  De nya spännande resultaten visar att Strangvac har goda förutsättningar att gynna hästarnas hälsa globalt oberoende av vilken stam de utsätts för.
  Dr Andrew Waller, forskningschef
  Det beviljade patentet är ett mycket viktigt steg i att ta fram ett vaccin mot Streptococcus suis infektioner som är ett allvarligt problem i grisnäringen. S. suis infektioner behandlas med antibiotika och ett fungerade vaccin är viktigt i kampen mot utvecklandet av antibiotikaresistenta bakterier. Intervaccs teknikplattform ger vaccin med DIVA kapacitet, dvs möjligheten att särskilja ett vaccinerat djur från ett djur som drabbats av infektion. Det är extra viktigt när vi har att göra med en endemisk zoonotisk bakterie som även kan drabba människor och där vaccinet används för matproducerade djur. Vaccinet bygger på samma teknik med fusioner av rekombinanta proteiner som vi använt i vårt vaccin mot hästsjukdomen kvarka som nyligen godkänts av EMA och vi ser stora möjligheter att ta fram fler vaccin baserat på samma teknik.
  Andreas Andersson, VD
  Teknologin bakom detta patent har utvecklats i samarbete med världsledande forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under många år. Vi är mycket glada över att med hjälp av denna banbrytande forskning nu erhålla ett patent som kan leda till ett vaccin för grisar mot denna utbredda och ofta dödliga infektionssjukdom.
  Forskningschef Dr. Andrew Waller
  Vi är mycket glada över att VMD nu beviljat ett marknadsföringstillstånd för Strangvac i Storbritannien. Med ungefär 600 utbrott av kvarka som påverkar tusentals hästar årligen i Storbritannien känner vi ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning av vaccinet i syfte att förbättra hästars hälsa.
  Andreas Andersson, VD
  Vi är mycket glada över att NoMA nu beviljat ett marknadsföringstillstånd för Strangvac i Norge. Godkännandet följer på det positiva utlåtande som gavs av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i juni i år. Att vi nu kan marknadsföra vaccinet i hela Norden är viktigt då kvarka påverkar hästar och hästnäringen tydligt i vår närregion och vi känner ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning av vaccinet i syfte att förbättra hästars hälsa.
  Andreas Andersson, VD
  Vi är mycket glada över att EU-kommissionen beviljat marknadsföringstillstånd för Strangvac. Strangvac är det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur och vi känner ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning i syfte att förbättra hästars hälsa i hela EU
  Andreas Andersson, VD
  Kvarka är en endemisk infektionssjukdom som drabbar hästbesättningar över hela världen och orsakar stort lidande, stress och svåra ekonomiska förluster. Strangvac har utvecklats i samarbete med världsledande forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet under många år. Vi är mycket glada över att med hjälp av denna banbrytande forskning nu kunna erbjuda ett skydd för hästar mot denna utbredda och vanligt förekommande infektionssjukdom.
  Dr. Andrew Waller, forskningschef
  Vi är mycket glada över att ha fått ett positivt utlåtande från VMD i Storbritannien. Vår ansökan förväntas därmed att godkännas efter 40 dagar.Med ungefär 600 utbrott av kvarka som påverkar tusentals hästar årligen i Storbritannien är detta en betydande milstolpe för bolaget inför lanseringen av Strangvac.
  Andreas Andersson, VD
  Vi är mycket glada över att ha fått ett positivt utlåtande av CVMP, och det innebär ett viktigt steg när vi nu går vidare för att efter ett godkännande lansera på den europeiska marknaden.
  Andreas Andersson, VD
  Vaccinet blir ett viktigt verktyg för veterinärer och hästägare i kampen mot kvarka, en vanligt förekommande och mycket smittsam sjukdom som ger upphov till stort lidande hos drabbade hästar. Det känns fantastiskt roligt att nu kunna arbeta vidare med kommande lansering av vårt nya vaccin.
  Veterinär Emma Hartman, global produktchef för vaccinet
  Vaccinet är det första svenska vaccinet inom djurhälsa att rekommenderas via EMAs centrala procedur och det utgör en milstolpe för en ny generation vaccin med rekombinanta proteiner. Vi arbetar vidare med samma teknik i utvecklandet av fler vaccin, närmast mot Staphylococcus aureus och Streptococcus suis.
  Dr. Andrew Waller, forskningschef
  Det är fantastiskt roligt att fortsätta samarbetet med forskarteamet på KI, ett team som har mångårig erfarenhet av bakteriologisk forskning och vaccinutveckling. Det är ett mycket bra samarbete och det här långsiktiga avtalet med KI är av stor betydelse för våra pågående vaccinutvecklingsprojekt
  Andrew Waller, forskningschef på Intervacc
  Jag är mycket nöjd med det förnyade avtalet med Intervacc och vi är glada att få fortsätta arbetet tillsammans med utvecklingsteamet. Tillsammans tillhör vi de ledande inom området att utveckla vacciner baserat på rekombinanta proteiner och rekombinanta vaccinteknologier. Avtalet bekräftar Intervaccs och KI:s långsiktiga engagemang för projektet.
  Professor Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet
  Vi är mycket glada över att vi nu inleder ett partnerskap med Dechra för att framgångsrikt lansera Strangvac i Europa. Det finns ett stort behov av att skydda hästar mot denna mycket smittsamma och allvarliga sjukdom. Vårt val föll i slutändan på Dechra som vår exklusiva partner eftersom de är en snabbväxande, global aktör inom veterinärområdet med en tydlig styrka inom marknadssegmentet häst. Vi ser fram emot att i nära samarbete med Dechra lansera Strangvac på den europeiska marknaden.
  Andreas Andersson, VD Intervacc
  Vi är mycket glada över att etablera detta samarbete med Intervacc. Med Strangvac kommer vi ytterligare stärka vår europeiska produktportfölj för hästar genom att förse veterinärer med en ny produkt som hjälper till att förebygga kvarka på häst.
  Ian Page, CEO Dechra
  Vid ett godkännande blir vaccinet det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur vilket täcker in alla 27 medlemsstaterna i den europeiska unionen samt Island, Lichenstein och Norge. Storbritannien har också i en övergångsfas valt att följa EMA godkännanden fram till åtminstone den 1 januari 2023
  Dr. Andrew Waller, forskningschef
  Jag ser fram emot att jobba med den nya generationens vaccin med rekombinanta proteiner som kommer till stor glädje för hästägare och hästar världen över. Det ska bli fantastiskt roligt att arbeta med den globala lanseringen av Strangvac
  Emma Hartman, produktchef Strangvac
  Emma har ett stort kunnande inom vaccin och djurhälsa. Hon har de senaste åren arbetat med utbildning, försäljning och marknadsföring av djurläkemedel på ett av de världsledande, globala djurhälsoföretagen. Hon har bland annat arbetat med ett av de ledande hästinfluensavaccinerna. Hon har ett passionerat intresse för hästars välmående och det ska bli otroligt roligt att få arbeta tillsammans med Emma och med lanseringen av Strangvac.
  Andreas Andersson, VD Intervacc
  Vi glädjs åt att kunna knyta till oss ett erkänt forskarteam som leds av professor Birgitta Henriques Normark. Vi är mycket nöjda med de resultat som våra forskargrupper på KI och SLU redan har uppnått. Tillsammans ligger vi i den absoluta framkanten av vaccinteknologin
  Andreas Andersson, VD Intervacc
  Jag är mycket nöjd med det förnyade avtalet med Intervacc och vi är glada att få fortsätta arbetet tillsammans med utvecklingsteamet. Tillsammans är vi ledande inom området att utveckla vacciner baserade på rekombinanta proteiner, och vi är övertygande om att vi bara är i början av detta expanderande fält. Avtalet bekräftar Intervaccs och KI:s långsiktiga engagemang för projektet.
  professor Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet
  Vi är mycket glada att kunna välkomna Ed Torr och Niels Holck till styrelsen. Båda har omfattande branscherfarenhet något som kommer väl till pass i den spännande utvecklingsfas som bolaget befinner sig i just nu, med bl.a förestående marknadsintroduktion av ett attraktivt och efterlängtat vaccin.
  Björn Sjöstrand, styrelseordförande
  Det är fantastik roligt att vi nu rekryterar ytterligare en ledande forskare till Intervacc. Andrew adderar en imponerande energi och kompetens till bolaget i den mycket viktiga internationella lanseringen av vårt kvarkavaccin, liksom i vidareutvecklingen av våra lovande pipelineprojekt
  Andreas Andersson, VD
  Teknologin bakom Strangvac är att immunsvaret samtidigt riktar sig mot ett flertal bakteriella proteiner som samverkar vid bakteriell invasion. Tekniken har enorm potential inför utvecklingen av nya vacciner för att förbättra djurhälsa
  Dr. Andrew Waller
  Studien illustrerar hur Strangvac kan användas för att förhindra att hästar utvecklar kvarka om de exponeras för Streptococcus equi. Resultaten visar att Strangvac kommer att spela en viktig roll för att minimera hälso- och ekonomiska effekter av kvarkautbrott.
  Forskningschef Prof. Jan-Ingmar Flock
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp