• news.cision.com/
  • Intervacc/
  • Intervacc beviljas bidrag för att utveckla tillverkningsprocessen för ett prototypvaccin för grisar

Intervacc beviljas bidrag för att utveckla tillverkningsprocessen för ett prototypvaccin för grisar

Report this content

Stockholm den 17 augusti 2023 – Intervacc har av Vinnova beviljats ett industriellt forskningsbidrag om ca 800 TSEK för att utveckla tillverkningsprocessen för ett rekombinant fusionsprotein. Utvecklingsprojektet drivs tillsammans med Testa Center, Uppsala och är ett led i den fortsatta utvecklingen av ett prototypvaccin mot Streptococcus suis (S. suis) infektioner hos grisar.

Intervacc utvecklar vacciner byggda på fusionsproteiner i syfte att generera brett verkande immunsvar som skyddar djur från komplexa bakteriesjukdomar. Streptococcus suis orsakar hjärnhinneinflammation, sepsis och artrit hos unga smågrisar, vilket leder till betydande kostnader för grisindustrin över hela världen. Tidiga proof-of-concept-studier visade att råmjölk från suggor som vaccinerats med Intervaccs prototypvaccin gav signifikanta nivåer av skydd för smågrisar vid 4 och 7 veckors ålder mot Streptococcus suis infektion.

Testa Center ger tillgång till en labbmiljö med en modern testbädd i pilotskala för att optimera de uppskalningsprocesser som krävs för att tillverka biologiska läkemedel. Det nya forskningsprojektet ger ett bidrag till Intervacc på cirka 800 000 SEK finansierat av Vinnova, vilket motsvarar cirka 70 % av kostnaden för denna utvecklingsfas vid Testa Center.

"Vi är mycket glada över att utöka vårt arbete med Testa Center för att påbörja utvecklingen av de uppskalningsprocesser som krävs för att producera vårt prototypvaccin för att skydda smågrisar mot Streptococcus suis-infektion", säger Dr Andrew Waller, CSO på Intervacc, "det här projektet representerar ytterligare ett steg på vår väg mot ett vaccin för att förebygga sjukdomar hos gris orsakat av Streptococcus suis infektion, inklusive att minska behovet av att behandla denna infektion med antibiotika."

"Vi är mycket glada över att kunna tillhandahålla vår expertis och utrustning för att hjälpa Intervacc att utveckla tillverkningsprocesserna för denna första vaccinkomponent som förberedelse för ytterligare tillverkning och testning", säger Dr. Jesper Hedberg, VD för Testa Center

 

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023, kl 15.10 CET.

 

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Om Testa Center

Testa Center är en gemensam satsning mellan regeringen (via Vinnova) och Cytiva för att stödja tillväxten av life science-industrin och dess tillverkningskapacitet. Huvudmålet med Testa Center är att brygga gapet mellan forskning och kommersialisering. I Testa Center finns utrustning och experter med kunskap om biologisk läkemedelstillverkning för att stödja uppskalning av bioproduktion. Testa Center drivs som ett icke-vinstdrivande företag.  Besök  testacenter.com för mer information.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det här projektet representerar ytterligare ett steg på vår väg mot ett vaccin för att förebygga sjukdomar hos gris orsakat av Streptococcus suis infektion, inklusive att minska behovet av att behandla denna infektion med antibiotika.
Dr Andrew Waller, forskningschef