• news.cision.com/
  • Intervacc/
  • Intervacc beviljas patent i USA för vaccin mot infektioner orsakade av Streptococcus suis

Intervacc beviljas patent i USA för vaccin mot infektioner orsakade av Streptococcus suis

Report this content

Stockholm den 8 november 2021 - Intervacc AB (publ) meddelar att det amerikanska patentverket har beviljat Intervaccs patentansökan i USA för ett vaccin mot Streptococcus suis infektioner. Patentet med nr US 11,155,585 avser ett vaccin baserat på rekombinanta fusionsproteiner där patentskyddet väntas vara i kraft till år 2037.

Bakterien Streptococcus suis (S. suis) kan orsaka blodförgiftning, artrit och hjärnhinneinflammation hos grisar. S. suis infektion är en av de vanligaste bakteriella orsakerna till fatal infektion hos nyligen avvanda grisar och anses globalt som ett stort hälsoproblem inom grisnäringen. Det uppskattade antalet grisar globalt är ca 1 miljard. S. suis är en zoonotisk infektion vilket innebär att den också drabbar människor.

“Det beviljade patentet är ett mycket viktigt steg i att ta fram ett vaccin mot Streptococcus suis infektioner som är ett allvarligt problem i grisnäringen. S. suis infektioner behandlas med antibiotika och ett fungerade vaccin är viktigt i kampen mot utvecklandet av antibiotikaresistenta bakterier. Intervaccs teknikplattform ger vaccin med DIVA kapacitet, dvs möjligheten att särskilja ett vaccinerat djur från ett djur som drabbats av infektion. Det är extra viktigt när vi har att göra med en endemisk zoonotisk bakterie som även kan drabba människor och där vaccinet används för matproducerade djur. Vaccinet bygger på samma teknik med fusioner av rekombinanta proteiner som vi använt i vårt vaccin mot hästsjukdomen kvarka som nyligen godkänts av EMA och vi ser stora möjligheter att ta fram fler vaccin baserat på samma teknik.” säger Andreas Andersson, VD på Intervacc.

Intervaccs forskningschef Dr. Andrew Waller säger vidare “Teknologin bakom detta patent har utvecklats i samarbete med världsledande forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under många år. Vi är mycket glada över att med hjälp av denna banbrytande forskning nu erhålla ett patent som kan leda till ett vaccin för grisar mot denna utbredda och ofta dödliga infektionssjukdom.”

 

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 8 november 2021.

 

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det beviljade patentet är ett mycket viktigt steg i att ta fram ett vaccin mot Streptococcus suis infektioner som är ett allvarligt problem i grisnäringen. S. suis infektioner behandlas med antibiotika och ett fungerade vaccin är viktigt i kampen mot utvecklandet av antibiotikaresistenta bakterier. Intervaccs teknikplattform ger vaccin med DIVA kapacitet, dvs möjligheten att särskilja ett vaccinerat djur från ett djur som drabbats av infektion. Det är extra viktigt när vi har att göra med en endemisk zoonotisk bakterie som även kan drabba människor och där vaccinet används för matproducerade djur. Vaccinet bygger på samma teknik med fusioner av rekombinanta proteiner som vi använt i vårt vaccin mot hästsjukdomen kvarka som nyligen godkänts av EMA och vi ser stora möjligheter att ta fram fler vaccin baserat på samma teknik.
Andreas Andersson, VD
Teknologin bakom detta patent har utvecklats i samarbete med världsledande forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under många år. Vi är mycket glada över att med hjälp av denna banbrytande forskning nu erhålla ett patent som kan leda till ett vaccin för grisar mot denna utbredda och ofta dödliga infektionssjukdom.
Forskningschef Dr. Andrew Waller