• news.cision.com/
  • Intervacc/
  • Intervacc tecknar flerårigt samarbetsavtal med Karolinska Institutet för vidareutveckling av en ny generation vacciner inom djurhälsa

Intervacc tecknar flerårigt samarbetsavtal med Karolinska Institutet för vidareutveckling av en ny generation vacciner inom djurhälsa

Report this content

Stockholm den 28 maj 2021 – Intervacc AB (publ) meddelar idag att man förlängt samarbetsavtalet med Karolinska Institutet (KI) gällande vidareutveckling av en ny generation vacciner baserade på rekombinanta proteiner. Forskargruppen vid Karolinska Institutet leds av professor Birgitta Henriques Normark och är en del av det mycket framgångsrika samarbetet mellan KI, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Intervacc. Samarbetet har bland annat lett till utvecklingen av Strangvac, ett nytt innovativt vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar. Det treåriga avtalet omfattar även fortsatt utveckling av andra vacciner med stor potential inom djurhälsa.

 
"Det är fantastiskt roligt att fortsätta samarbetet med forskarteamet på KI, ett team som har mångårig erfarenhet av bakteriologisk forskning och vaccinutveckling. Det är ett mycket bra samarbete och det här långsiktiga avtalet med KI är av stor betydelse för våra pågående vaccinutvecklingsprojekt" säger Andrew Waller, forskningschef på Intervacc.

"Det är en naturlig förlängning av vårt samarbete med KI. Vi är mycket nöjda med de resultat som våra forskargrupper på KI och SLU har uppnått och vi ser med tillförsikt fram mot nya framgångar", säger Andreas Andersson, VD på Intervacc AB.

Intervaccs projektportfölj innefattar utöver Strangvac, bland annat två utvecklingsprojekt för nya vacciner, ett mot streptokockinfektion på gris och ett andra mot bakterien Staphylococcus aureus som orsakar mastit, en svårbehandlad infektionssjukdom i juvret hos mjölkkor.

Bakterien Streptococcus suis orsakar blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos smågrisar som leder till omfattande förluster i grisproduktionen. Globalt finns närmare en miljard grisar och det finns ett stort behov av ett effektivt vaccin på marknaden. Utveckling av nya effektiva, säkra och kostnadseffektiva vacciner är generellt av högsta vikt inte minst med tanke på problematiken med antibiotikaresistens - ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa.

"Jag är mycket nöjd med det förnyade avtalet med Intervacc och vi är glada att få fortsätta arbetet tillsammans med utvecklingsteamet. Tillsammans tillhör vi de ledande inom området att utveckla vacciner baserat på rekombinanta proteiner och rekombinanta vaccinteknologier. Avtalet bekräftar Intervaccs och KI:s långsiktiga engagemang för projektet.", säger professor Birgitta Henriques Normark på Karolinska Institutet.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se, Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021 kl 15.00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Om Karolinska institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. För mer information besök hemsidan www.slu.se

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är fantastiskt roligt att fortsätta samarbetet med forskarteamet på KI, ett team som har mångårig erfarenhet av bakteriologisk forskning och vaccinutveckling. Det är ett mycket bra samarbete och det här långsiktiga avtalet med KI är av stor betydelse för våra pågående vaccinutvecklingsprojekt
Andrew Waller, forskningschef på Intervacc
Jag är mycket nöjd med det förnyade avtalet med Intervacc och vi är glada att få fortsätta arbetet tillsammans med utvecklingsteamet. Tillsammans tillhör vi de ledande inom området att utveckla vacciner baserat på rekombinanta proteiner och rekombinanta vaccinteknologier. Avtalet bekräftar Intervaccs och KI:s långsiktiga engagemang för projektet.
Professor Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet