Intervacc rekryterar internationell bakteriologi expert som forskningschef

Report this content

Stockholm den 11 juni 2020 – Bioteknikföretaget Intervacc AB (publ), ett företag fokuserat på innovativ utveckling av moderna, effektiva och säkra vacciner inom området djurhälsa, har utsett Dr. Andrew Waller till ny forskningschef. Bolaget har därmed knutit till sig en internationell spjutspets inom både bakteriell forskning och kvarka för att leda företagets spännande utvecklingsprogram för vacciner baserade på rekombinanta proteiner. Satsningen följer på de framgångar som Intervaccs ledande vaccinutvecklingsprojekt Strangvac uppnått. Dr. Andrew Waller kommer i sin nya roll att arbeta tillsammans med bolagets medgrundare professor Jan-Ingmar Flock för att leda den fortsatta forskningen kring en ny generation vacciner inom djurhälsa. 

Andrew Waller är världsledande inom forskning kopplad till streptokockinfektioner hos djur och citeras ofta i egenskap av internationell expert inom kvarka. Hans erfarenhet inom molekylärgenetik och epidemiologi hos dessa patogener ligger till grund för den rådgivning som idag ges till veterinärer och djurägare. Dessa erfarenheter har också lett till utvecklingen av en väletablerad diagnostisk test som idag används runt om i världen för att begränsa utbrott av kvarka på häst. I sin roll som Head of Bacteriology Research på Animal Health Trust i Newmarket, England ledde Andrew genomförandet av de kliniska prövningarna av Strangvac, där vaccinets effekt och säkerhet mot kvarka studerades. Andrew kommer att starkt bidra till att etablera Intervaccs vaccin mot kvarka, Strangvac, på den internationella marknaden och förstärka Intervaccs forskningsteam i arbetet med att ta fram vacciner mot Streptococcus suis och Staphylococcus aureus. I sin nya roll som forskningschef kommer han att leda bolagets forskning, produktutveckling och kliniska verksamhet i nära samarbete med våra framstående forskarteam på Karolinska Institutet (KI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

”Jag har känt Andrew i många år och jag är verkligen glad att han har beslutat att som ny forskningschef bli en del i vår fortsatta satsning på vaccinutveckling, och det kommer att vara fantastiskt att samarbeta med honom ännu närmare,” säger Jan-Ingmar Flock och fortsätter ”När Andrew nu går med i vårt team kommer han förutom unik och viktig kompetens kring kvarka att bidra med kontinuitet och föryngring kring bakteriologisk expertis i företaget.”

"Det är fantastik roligt att vi nu rekryterar ytterligare en ledande forskare till Intervacc. Andrew adderar en imponerande energi och kompetens till bolaget i den mycket viktiga internationella lanseringen av vårt kvarkavaccin, liksom i vidareutvecklingen av våra lovande pipelineprojekt," säger Andreas Andersson, VD på Intervacc.

”Teknologin bakom Strangvac är att immunsvaret samtidigt riktar sig mot ett flertal bakteriella proteiner som samverkar vid bakteriell invasion. Tekniken har enorm potential inför utvecklingen av nya vacciner för att förbättra djurhälsa” säger Dr. Andrew Waller och fortsätter "Det glädjer mig verkligen att få ansluta till Intervaccs team under en så spännande period i företagets utveckling".

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se, Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl 08.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Om Karolinska institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. För mer information besök hemsidan www.slu.se

Om Animal Health Trust

Animal Health Trust är Storbritanniens ledande veterinär- och vetenskapliga forskningsorganisation som ägnas åt hälsa och välbefinnande hos hund, katt och häst. Det syftar till att förbättra hälsa och välmående hos häst, hund och katt genom forskning, men tillhandahåller också specialiserade remisstjänster och fortbildning för veterinärer. Besök hemsidan på www.aht.org.uk

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är fantastik roligt att vi nu rekryterar ytterligare en ledande forskare till Intervacc. Andrew adderar en imponerande energi och kompetens till bolaget i den mycket viktiga internationella lanseringen av vårt kvarkavaccin, liksom i vidareutvecklingen av våra lovande pipelineprojekt
Andreas Andersson, VD
Teknologin bakom Strangvac är att immunsvaret samtidigt riktar sig mot ett flertal bakteriella proteiner som samverkar vid bakteriell invasion. Tekniken har enorm potential inför utvecklingen av nya vacciner för att förbättra djurhälsa
Dr. Andrew Waller