• news.cision.com/
  • Intervacc/
  • Strangvac, ett vaccin mot kvarka, har beviljats marknadsföringstillstånd i Storbritannien

Strangvac, ett vaccin mot kvarka, har beviljats marknadsföringstillstånd i Storbritannien

Report this content

Stockholm den 17 september 2021 - Intervacc AB (publ) meddelar idag att engelska Veterinary Medicines Directorate, VMD har beviljat ett marknadsföringstillstånd för Strangvac i Storbritannien. Strangvac är ett vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar över hela världen.

“Vi är mycket glada över att VMD nu beviljat ett marknadsföringstillstånd för Strangvac i Storbritannien. Med ungefär 600 utbrott av kvarka som påverkar tusentals hästar årligen i Storbritannien känner vi ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning av vaccinet i syfte att förbättra hästars hälsa.” säger Andreas Andersson, VD på Intervacc.

"Vaccinet som helt saknar levande smittämnen administreras intramuskulärt” säger veterinär Emma Hartman, global produktchef för vaccinet och fortsätter. ”Vaccination genererar en immunrespons mot bakterien som orsakar kvarka utan att påverka tillgängliga diagnostiska tester, vilket innebär att man kan skilja en smittad häst från en vaccinerad. Det är en stor fördel när vaccination och diagnostiska tester används i kombination med nuvarande smittskyddsrutiner för att minska påverkan av denna förödande sjukdom”.

“Godkännandet av Strangvac, för användning i Storbritannien, är även ett genombrott för vår vaccindesign baserade på fusioner av rekombinanta proteiner och inger stort hopp om att vi med samma metod ska kunna ta fram fler viktiga vacciner mot bakteriella infektioner.” förklarar Dr. Tim Wood regulatorisk chef på Intervacc.

Intervaccs forskningschef Andrew Waller säger vidare “Strangvac har utvecklats i samarbete med världsledande forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under många år. Vi är mycket glada över att med hjälp av denna banbrytande forskning nu kunna realisera ett skydd för hästar mot denna utbredda och vanligt förekommande infektionssjukdom. Kvarka är en endemisk infektionssjukdom som drabbar hästbesättningar över hela världen och orsakar stort lidande, stress och svåra ekonomiska förluster för hästindustrin inte minst i Storbritannien.”

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 17 september 2021.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada över att VMD nu beviljat ett marknadsföringstillstånd för Strangvac i Storbritannien. Med ungefär 600 utbrott av kvarka som påverkar tusentals hästar årligen i Storbritannien känner vi ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning av vaccinet i syfte att förbättra hästars hälsa.
Andreas Andersson, VD