Intervacc erhåller positivt CVMP-utlåtande för sitt kvarkavaccin Strangvac i EU

Report this content

Stockholm den 17 juni 2021 - Intervacc AB (publ) meddelar idag att kommittén för veterinärläkemedel (CVMP) vid europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har lämnat ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Strangvac inom EU. Strangvac är ett vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar över hela världen. Ett godkännande från EU-kommissionen efter det positiva utlåtandet väntas under tredje kvartalet 2021.

“Vi är mycket glada över att ha fått ett positivt utlåtande av CVMP, och det innebär ett viktigt steg när vi nu går vidare för att efter ett godkännande lansera på den europeiska marknaden.” säger Andreas Andersson, VD på Intervacc.

Veterinär Emma Hartman, global produktchef för vaccinet fortsätter "Vaccinet blir ett viktigt verktyg för veterinärer och hästägare i kampen mot kvarka, en vanligt förekommande och mycket smittsam sjukdom som ger upphov till stort lidande hos drabbade hästar. Det känns fantastiskt roligt att nu kunna arbeta vidare med kommande lansering av vårt nya vaccin”.

Intervaccs forskningschef Andrew Waller säger vidare “Vaccinet är det första svenska vaccinet inom djurhälsa att rekommenderas via EMAs centrala procedur och det utgör en milstolpe för en ny generation vaccin med rekombinanta proteiner. Vi arbetar vidare med samma teknik i utvecklandet av fler vaccin, närmast mot Staphylococcus aureus och Streptococcus suis.”

Bolagets vaccinteknologi bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Ett omfattande forskningssamarbete som nu resulterat i ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Strangvac består av rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt levande smittämnen.

Processen för marknadsgodkännande av Strangvac i Storbritannien fortskrider och bolaget gör bedömningen att ett positivt besked bör komma innan slutet av juli.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 17 juni 2021.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Intervacc meddelar att kommittén för veterinärläkemedel (CVMP) vid europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har lämnat ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Strangvac inom EU.
Twittra det här

Citat

Vi är mycket glada över att ha fått ett positivt utlåtande av CVMP, och det innebär ett viktigt steg när vi nu går vidare för att efter ett godkännande lansera på den europeiska marknaden.
Andreas Andersson, VD
Vaccinet blir ett viktigt verktyg för veterinärer och hästägare i kampen mot kvarka, en vanligt förekommande och mycket smittsam sjukdom som ger upphov till stort lidande hos drabbade hästar. Det känns fantastiskt roligt att nu kunna arbeta vidare med kommande lansering av vårt nya vaccin.
Veterinär Emma Hartman, global produktchef för vaccinet
Vaccinet är det första svenska vaccinet inom djurhälsa att rekommenderas via EMAs centrala procedur och det utgör en milstolpe för en ny generation vaccin med rekombinanta proteiner. Vi arbetar vidare med samma teknik i utvecklandet av fler vaccin, närmast mot Staphylococcus aureus och Streptococcus suis.
Dr. Andrew Waller, forskningschef