• news.cision.com/
  • Intervacc/
  • Intervacc inleder nästa steg i utvecklingen av ett vaccin mot streptokock infektion på smågris.

Intervacc inleder nästa steg i utvecklingen av ett vaccin mot streptokock infektion på smågris.

Report this content

I samarbete med Moredun Scientific Ltd i Skottland genomför nu Intervacc AB tester med sitt försöksvaccin mot en mycket allvarlig och vanligt förekommande streptokockinfektion som drabbar smågrisar.

Intervacc har identifierat ett antal komponenter, i form av rekombinanta proteiner, till ett vaccin mot denna infektion. En av dessa går nu vidare där immunsvar och skyddseffekt undersöks.

"Det är glädjande att vi nu kan ta ytterligare ett viktigt steg i den prekliniska fasen i utvecklingen av vår vaccinkandidat, INV-274, mot Streptococcus suis på smågrisar. Vi ser med spänning fram emot de resultat som beräknas föreligga under oktober 2017", säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.

Kort om den nya vaccinteknologin

Teknologin bakom vaccinet är samma som framgångsrikt används i Intervaccs vaccin, Strangvac®, mot kvarka på häst. Till skillnad från konventionella vacciner, med avdödande eller försvagade mikroorganismer, ger Intervaccs nya teknologi med rekombinanta proteiner minskad risk för allvarliga biverkningar. Teknologiplattformen baseras på forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 08:30 CET.

 

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att vi nu kan ta ytterligare ett viktigt steg i den prekliniska fasen i utvecklingen av vår vaccinkandidat, INV-274, mot Streptococcus suis på smågrisar. Vi ser med spänning fram emot de resultat som beräknas föreligga under oktober 2017.
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB