Lovande resultat från studie av vaccin mot streptokockinfektion på gris.

Intervacc AB meddelar idag att man har avslutat en effektstudie med sitt kandidat vaccin INV274 mot infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis (S. suis). I studien kunde en statistiskt signifikant skillnad mellan vaccinerade grisar och de som endast getts placebo observeras. Resultaten visar att INV274 är en god kandidat för vidare utvecklingsarbete inför kommande kliniska studier.

”Vi ser dessa resultat som ett oerhört viktigt steg i bolagets utveckling mot att bredda vår produktportfölj.” säger Jan-Ingmar Flock, VD för Intervacc.

INV274 är baserat på samma teknologi med rekombinanta proteiner som Strangvac®, vilket är Intervaccs vaccin mot kvarka på häst. Tekniska erfarenheter från Strangvac® kommer att vara till betydande hjälp vid det fortsatta utvecklingsarbetet med INV274. Utöver INV274 har Intervacc även identifierat ytterligare en komponent som kandidat att ingå i ett vaccin mot S. suis.

S. suis-infektioner på smågris har ett snabbt förlopp med varierande symptom, inklusive feber, och leder till stora förluster i vissa besättningar. Infektionen är dessutom zoonotisk, dvs kan även drabba människor. S. suis-infektion är en allt oftare diagnostiserad sjukdom globalt och behovet av ett nytt, effektivt och säkert vaccin är stort. Ett förebyggande vaccin kommer även minska användningen av antibiotika. Den årliga globala marknaden för läkemedel, inklusive vacciner, till gris beräknas till ca 12 miljarder SEK med en årlig tillväxt om ca 6%.

Effektstudierna av INV274 sker i samarbete med Moredun Scientific i Skottland som har mångårig erfarenhet av studier på gris.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 11:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium som Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser dessa resultat som ett oerhört viktigt steg i bolagets utveckling mot att bredda vår produktportfölj.
Jan-Ingmar Flock, VD för Intervacc