• news.cision.com/
  • Intervacc/
  • Nordvaccs avtal med tillverkare av minkvaccin uppsagt i sin nuvarande form. Intervacc avser att omförhandla avtalet med mål om bättre villkor.

Nordvaccs avtal med tillverkare av minkvaccin uppsagt i sin nuvarande form. Intervacc avser att omförhandla avtalet med mål om bättre villkor.

Report this content

Intervaccs dotterbolag Nordvaccs nuvarande ettårsavtal med tillverkaren IDT Biologika fortsätter under 2018. Avtalet är dock uppsagt av tillverkaren från och med 2019. Avtalet i dess nuvarande form avses omförhandlas. Nordvacc har ett mångårigt samarbete med IDT Biologika och bedömer att parterna för närvarande har ett ömsesidigt intresse att teckna avtal avseende framtida samarbete under nya villkor och former.

”Med utgångspunkt från den negativa utvecklingen inom pälsdjurssegmentet under senare år är det väsentligt att få fram ett nytt avtal med bättre villkor för att förbättra lönsamheten i pälsdjurssortimentet” säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 12:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar