Styrelsemedlem avgår på egen begäran från Intervaccs styrelse

Olle Kämpe har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i Intervaccs styrelse.

Olle Kämpe har till följd av ett flertal tidskrävande engagemang, bl.a i Nobelkommittén för priset i fysiologi eller medicin, valt att lämna sitt mångåriga uppdrag som ledamot i Intervaccs styrelse.

”Vi är oerhört tacksamma för Olles förtjänstfulla arbete under många år i styrelsen och valberedningen kommer nu att se över styrelsens sammansättning inför årsstämman” säger Rune Bergman, styrelseordförande för Intervacc.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Prenumerera

Dokument & länkar