Folkhälsan åsidosatt efter regeringsombildningen

Regeringens nya ombildning innebär att socialminister Annika Strandhäll tar över två ministerposter och hennes portfölj blir stor och IOGT-NTO känner oro för folkhälsan åsidosätts.

-Vi vill gratulera ministern, men samtidigt uttrycka vår oro för att folkhälsofrågorna kan åsidosättas med en så bred portfölj, säger Linda Engström, kommunikation och påverkanschef på IOGT-NTO.

-Det är viktigt att nya Socialministern Annika Strandhäll snarast utser utser en generaldirektör för folkhälsomyndigheten som prioriterar folkhälsa, fortsätter Engström

I dag prioriterar folkhälsomyndigheten smittskydd framför folkhälsoarbete, trots att icke smittsamma sjukdomar svarar för 90 % av sjukdomsbördan och för tidig död.

- Främst innebär dessa bristande insatser en kostnad för folkhälsan, sådant som skulle informeras bort kommer att bli en prislapp i mänskligt lidande och en framtida kostnad för sjukvården, säger Linda Engström.

Laura Luna 

pressekreterare IOGT-NTO 
Tel: 0734-618 328

Linda Engström 
kommunikations- och påverkanschef IOGT-NTO 
Tel: 0738-322231

IOGT-NTO vill skapa en miljö där friheten från alkohol är självklar och naturlig. Vår organisation har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Regeringens nya ombildning innebär att socialminister Annika Strandhäll tar över två ministerposter och hennes portfölj blir stor och folkhälsan åsidosätts.
Twittra det här

Citat

Det är viktigt att nya Socialministern Annika Strandhäll snarast utser utser en generaldirektör för folkhälsomyndigheten som prioriterar folkhälsa.
Linda Engström, kommunikation och påverkanschef på IOGT-NTO