Citat

Covid-19 pandemin har visat på vikten av motståndskraftiga hälsosystem och en god hälsa hos befolkningen. EU måste bli bättre på att få in folkhälsoperspektiv i sitt arbete och jag tänker bli rösten i EESK som driver på för det.
Irma Kilim, IOGT-NTO
Mannens konsumtion innan befruktning kan påverka barnets födelsevikt och kan öka risken för akut lymfatisk leukemi (ALL) och medfödda hjärtfel.
Frida Dangardt forskare vid Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset och en av rapportens författare.
Alkohol och graviditet är ett delat ansvar och en viktig jämställdhetsfråga och ansvaret börjar långt innan barnet föds
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.
Lågprisöl är en hälsofara som leder till ökad konsumtion och därmed ökade skador för såväl individ som samhälle. Konsekvenserna av en ökad konsumtion är mer och grövre våld i samhället, högre kostnader för sjukvård och rättsväsende, barn som far illa och ökade ohälsotal.
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Systembolaget säger själva att ”Systembolaget finns till för att de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse” och vi vill veta hur Magdalena Gerger tycker att billigt öl går ihop med Systembolagets samhällsuppdrag
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Att sänka priset på starköl, som redan idag är lågt, är att underminera den svenska alkoholpolitiken. Prisinstrumentet är avgörande för att minska konsumtionen och därigenom hålla nere alkoholskadorna
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.
Moderaterna vill profilera sig inom frågor kring lag, ordning och trygghet. Deras förslag rimmar illa med deras ambition eftersom ingen annan enskild faktor är så tydligt kopplad till våld och otrygghet som just alkohol.
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Vi har haft en omfattande rekryteringsprocess där vi sökt en kommunikativ och erfaren ledare som varit med om att driva förändring. En ledare som förstår komplexiteten i att leda en värderingsstyrd organisation och som kan inspirera och utveckla våra medarbetare.
Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT‑NTO
Det finns en efterfrågan i samhället kring de värderingar som IOGT-NTO står för; nykterhet, demokrati och solidaritet nykterhet. Allt fler har börjat ifrågasätta den rådande alkoholnormen och reagerar på den. Här ska vi hålla oss framme och bli ännu bättre på att fånga upp människors engagemang.
Kim Reenaas
Äldres alkoholkonsumtion och den påverkan som den innebär för hälsa och välmående tas sällan upp. Vi hoppas därför att den här rapporten kan bidra till att uppmärksamma frågan hos alla de som själva tillhör målgruppen.
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.
Ju äldre man är desto högre blir alkoholhalten i blodet av att dricka samma mängd alkohol. Detta kan förklara att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol
Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet.
Om Socialdemokraterna går med Centerpartiets krav på att tillåta gårdsförsäljning kommer det att medföra en enorm kostnad för folkhälsan eftersom gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets alkoholmonopol
Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO
Den regering som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.
Johnny Mostacero
Vi ser att Miljonlotteriet står inför nya utmaningar och tror att Jonatan Hjort med sin ledarerfarenhet är rätt person för uppdraget
Peter Moilanen, generalsekreterare IOGT-NTO
När politiken drar sig för att diskutera alkoholens skadliga effekter måste civilsamhället våga vara obekväma och lyfta frågan om kring alkoholens konsekvenser.
Irma Kilim, Drogpolitisk chef på IOGT-NTO
Vi känner oss hedrade att ingå i detta partnerskap med WHO. Det ökar våra möjligheter att vara rösten på FN nivå för alkoholpolitik som främjar global hälsa och utveckling.
Kristina Sperkova, ordförande i IOGT International.
För våra medlemmar betyder det mycket att nykterhetsrörelsen ses som en viktig spelare i FN sammanhang. Alkoholens många negativa effekter har stor påverkan på hälsa, ekonomisk produktivitet och mänskliga rättigheter världen över och vi vill bidra med den kunskap och erfarenhet vi har i ämnet genom vår internationella verksamhet som leds av IOGT International.
Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO
Genom detta upplägg sätts alkoholnormen i fokus på ett sätt som lyfter kvaliteten och tillgängligheten av alkoholfritt. Något som i sin tur skapar diskussion och reflektion kring alkoholens roll i sociala sammanhang.
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
För mig som älskar normbrytande mönster är det här priset extra roligt, tack!
Paul Svensson, prisbelönt matkreatör
Vi vet att alkohol ökar våldet och otryggheten i samhället. Men våra beslutsfattare har alltför länge valt att blunda. Dels för sambandet men också för sitt eget ansvar. Det är dags att vi börjar prata om elefanten i rummet
Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO
De regler och normer som finns kring alkohol i sociala sammanhang är otroligt starka och märks först när en person bryter mot dem. Att dricka alkoholfritt i en miljö där majoriteten dricker alkohol kan vara pressande och den som ställer sig utanför alkoholnormen måste ofta förklara och ibland försvara sitt ställningstagande.
Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO
Vår intention har alltid varit att göra rätt. Vi har alltid följt branschpraxis framtagen av branschorganisationen Swedma. Den ska utgå från aktuell lagstiftning och att det krävs mer än så har varit omöjligt för oss att förutse
Linda Fröström, Förbundsjurist IOGT-NTO.
Det är oerhört tråkigt att KO och domstolen använder vår verksamhet för att skapa rättspraxis
Linda Fröström
Det är anmärkningsvärt att de som ska företräda våra medborgares hälsa, våra folkvalda i Socialutskottet, istället springer alkoholindustrins ärenden och inte arbetar för att förbättra folkhälsan.
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Det är ett oproportionerligt angrepp på IOGT-NTO:s ideella verksamhet då Miljonlotteriets överskott går oavkortat till insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger.
Laura Luna pressekreterare IOGT-NTO
Det är ett steg i rätt riktning även om förslaget borde breddats ytterligare
Johnny Mostacero
En minskning av konsumtionen leder till en minskning av våldet och den kunskapen är viktig i det förebyggande arbetet
Johnny Mostacero
Blir det billigare literpris genom att köpa större volymer är syftet med skatten underminerat och då behövs någon form av prishöjning på boxar
Johnny Mostacero
För oss har det varit självklart att TV-kanaler som sänder exklusivt mot Sverige också ska följa svensk lag
Johnny Mostacero
Min vision är att när IOGT-NTO fyller 50 år om tre år så ska det vara en självklarhet att när människor umgås där alkohol finns i bilden, så ska det också finns alkoholfritt
Pia Thunström
Det är viktigt att nya Socialministern Annika Strandhäll snarast utser utser en generaldirektör för folkhälsomyndigheten som prioriterar folkhälsa.
Linda Engström, kommunikation och påverkanschef på IOGT-NTO
Folkhälsomyndighetens generaldirektör anser att information om alkoholens skadeverkningar är "kampanjarbete" som de inte ska pyssla med. Istället lägger man ansvaret att informera på oss inom civilsamhället.
Linda Engström, kommunikationschef IOGT-NTO.
Ett totalförbud för alkoholmarknadsföring i sociala medier är möjligt och flera länder i EU undersöker nu möjligheterna av folkhälsoskäl.
Johnny Mostacero
Att sitta i förbundsstyrelsen är ett spännande sätt att få delta i utvecklingen av en av landets viktigaste folkrörelser. Att förnya och modernisera den fantastiska demokratirörelsen som IOGT-NTO är känns som en häftig utmaning.
Barbara Wennerstrand
Vi uppmanar Mathem och andra aktörer att...plocka bort glassen från sina sortiment
Johnny Mostacero
Alkoholindustrins tomma argument om att smugglingen kopplas samman med höjd alkoholskatt visar sig återigen vara felaktiga.
Johnny Mostacero
Vi ser fram emot att samarbeta med Expo. Vi har många medlemmar runt om i landet som vill engagera sig i det här arbetet
Erik Winnfors Wannberg
Hade marknaden för alkoholhaltiga preparat fortfarande varit reglerad hade det här problemet inte uppstått
Johnny Mostacero
Vill regeringen få en faktisk effekt av sina skattehöjningar så måste de lägga dem på en högre nivå.
Johnny Mostacero
Alkohol är en betydande faktor till de hälsoklyftor som finns mellan olika samhällsgrupper.
Johnny Mostacero
Att smugglingen nästan halverats på tio år är ett kvitto på det gedigna jobb som tull och polis gör varje dag. För att det arbetet ska fortsätta krävs resurser och bra befogenheter
Johnny Mostacero
Alkoholstör var en kampanj som kombinerade de bästa möjligheterna med digitala plattformar tillsammans med styrkan i en folkrörelse
Linda Engström
De är inspirationskällor för det lokala samhället, Everton-supporters och människor runt om i världen
Mona Örjes
Det är allvarligt att regeringen i det här fallet går rakt emot den globala folkhälsopolitiken
Johnny Mostacero
Regeringen måste gå från ord till handling när det kommer till marknadsföringen av alkohol
Johnny Mostacero
Alla steg som regeringen tar för att minska den totala konsumtionen av alkohol, och därmed skadorna, är bra
Johnny Mostacero
Problemen på uteställen är bråk eller överservering, inte att folk dansar och har en kul kväll
Johnny Mostacero
Att regeringen inte baserar ANDT-strategin på expertis och kunskap är obegripligt
Johnny Mostacero
Att se hela bilden och de skador alkohol orsakar är otroligt viktigt för att kunna fatta korrekta politiska beslut
Johnny Mostacero
En fungerande alkoholpolitik måste vara proaktiv och ligga steget före
Johnny Mostacero