Ny rapport om alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre

En ny rapport från IOGT-NTO i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svensk Sjuksköterskeförening och Stiftelsen Ansvar för Framtiden visar att alkoholkonsumtionen och dess alkoholrelaterade skador ökar.

Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre, som i kombination med åldrandet ökar risken för sjukdomar och olyckor, även vid en relativt låg konsumtion. Huvudorsaken till äldre personer ökade känslighet för alkoholens omedelbara och långsiktiga effekter beror dels på fysiologiska och kroppsliga förändringar men även medicinska faktorer.

- Ju äldre man är desto högre blir alkoholhalten i blodet av att dricka samma mängd alkohol. Detta kan förklara att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol, säger Sven Andreasson socialmedicinare och adjungerad professor inriktad på forskning kring alkohol- och narkotikakonsumtion samt alkoholprevention.

- Det är viktigt att synliggöra alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre, det vill säga människor över 65, eftersom levnadsvanor på äldre dagar eftersom de i hög grad påverkar risken för sjuklighet, fortsätter Sven Andreasson.

Det finns en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med ett riskbruk från 1 till 10 procent. För äldre män ökade siffran från 19 till 27 procent.

- Äldres alkoholkonsumtion och den påverkan som den innebär för hälsa och välmående tas sällan upp. Vi hoppas därför att den här rapporten kan bidra till att uppmärksamma frågan hos alla de som själva tillhör målgruppen. Men även att frågan lyfts bland vårdpersonal och andra som är betydelsefulla för oss när vi blir äldre. Vår förhoppning är att rapporten väcker intresse och uppmuntrar till diskussion runt om i landet, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

Kontakt

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Tel: 073-372 62 14

Laura Luna, pressansvarig IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

 

IOGT-NTO vill öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol eller andra droger. IOGT-NTO är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars verksamhet vilar på nykter grund och syftar till att stärka demokrati och solidaritet. Med ca 27 000 medlemmar är vi är idag den viktigaste samhällsaktören med mål att minska skadorna från alkohol och andra droger. 

Taggar:

Om oss

IOGT-NTO har drygt 27 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Ny rapport visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador bland äldre ökar.
Twittra det här

Citat

Äldres alkoholkonsumtion och den påverkan som den innebär för hälsa och välmående tas sällan upp. Vi hoppas därför att den här rapporten kan bidra till att uppmärksamma frågan hos alla de som själva tillhör målgruppen.
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.
Ju äldre man är desto högre blir alkoholhalten i blodet av att dricka samma mängd alkohol. Detta kan förklara att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol
Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet.