Regeringen och riksdagens passivitet hotar alkoholmonopolet

Sveriges otydlighet i regleringarna kring nätalkoholbolagen leder till att företag som säljer alkohol via internet kan agera i en gråzon. Priset kan bli att Sverige förlorar alkoholmonopolet.

Under tisdagen börjar rättegången i fallet där Systembolaget stämt nätalkoholföretaget Winefinder. Stämningen grundar sig i att Winefinder ska ha bedrivit olaglig detaljhandel med alkohol i strid med Sveriges alkoholmonopol samt använt otillåtna aggressiva marknadsföringsmetoder i sina reklamkampanjer.

- Passivitet från regering och riksdag har skapat en gråzon som utnyttjas av nätalkoholbolagen. Det måste bli tydligt att Systembolagets monopol gäller på samma sätt online som offline, förklarar Kalle Dramstad, Politisk Rådgivare på IOGT-NTO

IOGT-NTO har flera gånger tidigare uppmärksammat nätalkoholbolagens agerande

- Nätalkoholbolagen har länge vetat att de agerat i en rättslig gråzon och spelar med sin aktivism ett högt spel med människors liv och hälsa som insats, fortsätter Dramstad.

Rättsprocessen mellan Systembolaget och Winefinder förväntas bli lång eftersom ett antal stora prejudicerande frågor ska besvaras. Dömer domstolen till Winefinders fördel riskerar Sverige att få en kraftig tillväxt av privata alkoholförsäljare, inte minst som e-handelsjätten Amazon håller på att etablera sig i Sverige.

Kontakt

Kalle Dramstad, drogpolitisk rådgivare IOGT-NTO
Tel: +32 483 51 47 50

Laura Luna, pressansvarig IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328
 

IOGT-NTO vill öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol eller andra droger. IOGT-NTO är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars verksamhet vilar på nykter grund och syftar till att stärka demokrati och solidaritet. vi är idag den viktigaste samhällsaktören med mål att minska skadorna från alkohol och andra droger. 

Taggar:

Om oss

IOGT-NTO har drygt 27 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sveriges otydlighet i regleringarna kring nätalkoholbolagen leder till att företag som säljer alkohol via internet kan agera i en gråzon. Priset kan bli att Sverige förlorar alkoholmonopolet.
Twittra det här

Citat

Nätalkoholbolagen har länge vetat att de agerat i en rättslig gråzon och spelar med sin aktivism ett högt spel med människors liv och hälsa som insats.
Kalle Dramstad