Gårdsförsäljning av alkohol riskerar Systembolagets monopol

Report this content

Införande av gårdsförsäljning skulle vara ett allvarligt avsteg från svensk alkoholpolitik. Förutom att gårdsförsäljning skulle leda till ökad alkoholkonsumtion skulle utredningens förslag om att införa gårdsförsäljning av alkohol direkt riskera Systembolagets monopol.

IOGT-NTO har därför i remissvar till regeringen sagt nej till att införa gårdsförsäljning.

Förslaget om gårdsförsäljning skulle innebära att Systembolaget inte längre har ensamrätt på detaljhandel med öl, vin och sprit samt andra jästa alkoholdrycker. Detta innebär att Systembolaget som monopol upphör, vilket i sin tur öppnar upp för privata vinstintressen inom alkoholförsäljningen.

Att begränsa tillgängligheten till alkohol genom monopol är ett av de kraftfullaste verktygen för att minska alkoholens skadeverkningar. Om monopolet upphör skulle folkhälsan försämras avsevärt, med ökade kostnader för såväl den enskilda individen som samhället i stort.

IOGT-NTO ser inte att Sverige kan ge företräde åt endast svenska producenter att utöva gårdsförsäljning. En sådan diskriminering av utländska produkter skulle strida mot EU:s regler om fri rörlighet av varor och därmed underkännas av EU-domstolen.

IOGT-NTO ser inte heller att det skulle vara möjligt att ”backa bandet” efter den föreslagna prövoperioden om sex år. Gårdsförsäljning innebär en tydlig kursändring inom svensk alkoholpolitik då privata vinstintressen inte längre skulle uteslutas från detaljhandeln. Denna kursändring kan inte med trovärdighet göras ogjord, då EU-rätten kräver att den svenska alkoholpolitiken systematiskt behöver motiveras utifrån ett allmänintresse, exempelvis folkhälsan.

Med anledning av detta säger därför IOGT-NTO nej till förslaget om gårdsförsäljning av alkohol.

Lucas Nilsson

Förbundsordförande IOGT-NTO
070-741 98 10
lucas.nilsson@iogt.se

Magnus Jonsson

Vikarierande Drogpolitisk chef IOGT-NTO
 073-081 90 17
magnus.jonsson@iogt.se 

Prenumerera