IOGT-NTO överklagar marknadsdomstolens beslut

IOGT-NTO överklagar Patent- och marknadsdomstolens interimistiska beslut kring försäljningsmetoder via telemarketing. Beslutet är inte förenligt med rådande branschpraxis, vilket är mycket viktigt eftersom det är vad IOGT-NTO anser sig följt genom att utgå från branschorganisationen Swedmas riktlinjer.

- Vi har följt branschens riktlinjer och det interimistiska beslut som togs 2 januari 2018 står inte i proportion till de överträdelser som skett. Det som inträffat i ett fåtal telefonsamtal är olyckligt och inte förenligt med IOGT-NTO:s värdegrund, säger Laura Luna pressekreterare IOGT-NTO.

Konsumentverket har väckt talan för 11 telemarketingsamtal som skett under perioden augusti 2016 - augusti 2017 med tanke på att det genomförs ca 100 000 samtal varje månad  så är det en väldigt liten del av det totala antalet samtal som ringts.

IOGT-NTO/Miljonlotteriet anser att de förebyggande åtgärder som vidtagits genom avtal, utbildning, och kvalitetsarbete måste vägas in i bedömning. Likaså har samarbetet både med en enskilda säljare och hela bolag avslutats när vi inte anser att de når upp till våra krav.

- Det är ett oproportionerligt angrepp på IOGT-NTO:s ideella verksamhet då Miljonlotteriets överskott går oavkortat till insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger. Vår intention är alltid att följa lagen och rådande branschpraxis, fortsätter Laura Luna.

För att läsa överklagan i sin helhet, se länk: 

http://iogt.se/wp-content/uploads/2018-01-23-%C3%96verklagande-IOGT-NTO.pdf

 

 

Kontakt

Laura Luna
pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

 

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Taggar:

Om oss

IOGT-NTO har drygt 27 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

IOGT-NTO överklagar Patent- och marknadsdomstolens interimistiska beslut kring försäljningsmetoder via telemarketing. Beslutet är inte förenligt med rådande branschpraxis, vilket är mycket viktigt eftersom det är vad IOGT-NTO anser sig följt genom att utgå från branschorganisationen Swedmas riktlinjer.
Twittra det här

Citat

Det är ett oproportionerligt angrepp på IOGT-NTO:s ideella verksamhet då Miljonlotteriets överskott går oavkortat till insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger.
Laura Luna pressekreterare IOGT-NTO