Över 120 miljoner kronor till IOGT-NTO-rörelsen

Under veckan arrangerar tre av förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen sina kongresser. På plats finns även IOGT-NTO:s lotteri, Miljonlotteriet, som delar ut checkar med de summor som de olika förbunden får dela på från lottförsäljningen föregående år. Pengarna att fördela uppgår totalt till 124,7 miljoner kronor. Av dessa får IOGT-NTO drygt 62 miljoner kronor.

— Miljonlotteriet har varit garanten för IOGT-NTO:s verksamhet i över 50 år. Det överskott vi tagit del av genom åren har möjliggjort allt från kamratstöd till verksamhet för att stärka det lokala föreningslivet och vårt politiska arbete, säger Peter Moilanen, generalsekreterare för IOGT-NTO.

— Vi känner en oerhörd tacksamhet till våra kunder för deras stöd. Både nu och under de dryga 50 år de stöttat IOGT-NTO-rörelsens arbete genom att köpa lotter, säger Ludwig Alholt, VD för Miljonlotteriet.

Så här ser fördelningen mellan förbunden ut:

IOGT-NTO: 62 353 635 kr
Ungdomens nykterhetsförbund – 19 261 038 kronor.
IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis – 24 336 624 kronor.
Nykterhetsrörelsens scoutförbund – 18 755 974 kronor.

Filmer och bilder från checkutdelningarna till de olika förbunden kan ses här: https://www.dropbox.com/sh/rhjsaghuoiyl043/AACw1AiRqaupWVGiluQNTWcEa?dl=0 

Kontakt

Åsa Fredriksson, kommunikationschef Miljonlotteriet
Tel: 0704-192 843

Johnny Foglander, pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 32 000 medlemmar i drygt 700 lokalföreningar över hela landet.

IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38
Box 12825
112 97 Stockholm
Växel: 08-672 60 00
Presstelefon:0734-61 83 28
www.iogt.se

Taggar:

Om oss

IOGT-NTO har drygt 30 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Miljonlotteriet har varit garanten för IOGT-NTO:s verksamhet i över 50 år
Peter Moilanen