Slopa alkoholen på idrottsarenorna

Report this content

Idag när Björn Eriksson presenterade sin utredning för att minska det idrottsrelaterade våldet stod det klart att alkoholens påverkan på våldet inte utmynnat i några konkreta förslag till förbättringar utan enbart rekommendationer om att befintlig lagstiftning ska följas. Det borde vara en självklarhet.

— Björn Eriksson missar möjligheten att göra skillnad även om han resonerar bra kring alkohol och idrott i utredningen. Inte minst för att det är ett mål från riksdag och regering att minska kopplingen mellan alkohol och idrott. Däremot välkomnar vi förslag som vikten av en lokal alkoholpolicy i idrottsföreningar och servering av enbart folköl på högriskmatcher, säger Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO

IOGT-NTO var tidigt i kontakt med utredaren för att dela med sig av det material som finns kring kopplingarna mellan alkohol, idrott och våld samt hur andra länder hanterat frågan. I Brasilien är alkohol förbjudet i anslutning till fotbollsmatcher och i Frankrike får alkoholrelaterad reklam och sponsring överhuvudtaget inte kopplas till idrott.

— Att flera andra länder så tydligt hållit alkoholindustrin borta från idrotten beror på att idrott och alkohol är diametrala motsatser. Idrott är hälsa och alkohol är ohälsa. Att alkohol, genom sponsring, reklam och servering, blivit så förknippat med att besöka sportarrangemang underblåser det våld som svensk idrott dras med. Att få bort alkoholen från arenorna skulle inte lösa allt, men det skulle vara ett stort steg i rätt riktning, avslutar Anna Carlstedt.

Kontakt

Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO
Tel: 070-878 09 33

Johnny Foglander, Pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 32 000 medlemmar i drygt 800 lokalföreningar över hela landet.

IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38
Box 12825
112 97 Stockholm
Växel: 08-672 60 00
Presstelefon:0733-72 62 00
www.iogt.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Att få bort alkoholen från arenorna skulle inte lösa allt, men det skulle vara ett stort steg i rätt riktning
Anna Carlstedt