VIKTIGT: Alkoholindustrin arrangerar seminarie i Nordiska rådets namn

Under de senaste veckorna har en inbjudan för ett seminarie om smuggling av alkohol som ska behandla frågor om en ”modern” alkoholpolitik skickats ut. På inbjudan som gått till riksdagsledamöter, regeringsföreträdare och andra beslutsfattare framstår Nordiska rådet som avsändare. Vad som inte framgår är att alkoholindustrin genom Sveriges vin- och spritleverantörer är finansierar och sätter agendan för seminariet.

Vi är mycket skeptiska till hur Nordiska rådet förhåller sig till alkoholindustrin. Det är allvarligt och missvisande att det i den aktuella inbjudan framstår som att Nordiska rådet är arrangör. I Utvalgsforslaget om Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv som Nordiska rådet tagit fram är man kritisk emot och till och med verkar avråda från samarbete med alkohol- och tobaksindustrin även när det inte handlar om alkohol eller tobak och politiken på dessa områden. Gäller inte detta även ett samarbete i form av ett seminarie?

Redan på 90-talet utförde alkoholindustrin aktiv påverkan. Genom de missvisande Kolk-rapporterna[1] och försökte påverka den svenska alkoholpolitiken med felaktig information.

Likheterna med hur tobaksindustrins agerade innan den globala tobakskonventionen infördes är tydlig. Alkoholindustrin agerar bakom stängda dörrar för att underminera en skyddande alkoholpolitik. Sverige behöver på allvar arbeta på ökad transparens och driva frågan om en global alkoholkonvention.

Vi undrar hur Nordiska rådet och de medverkande regeringsföreträdarna resonerar rörande de ekonomiska intressen som i detta arrangemang är dolda för de inbjudna och medverkande? Vi hoppas att berörda tar tillbaka sin medverkan som en markering om att alkoholindustrin inte har med svensk policyutveckling att göra.

 

Simon Holmesson
Politisk sekreterare IOGT-NTO

 

[1] http://iogt.se/wp-content/uploads/Skatten-vi-gl%C3%B6mde-h%C3%B6ja.pdf

Prenumerera