Cabometyx® (cabozantinib) mot njurcancer ingår i högkostnadsskyddet

Report this content

Cabometyx® ingår från april 2018 i högkostnadsskydden som behandling av vuxna med avancerad njurcancer (aRCC) och som har fått annan behandling men där sjukdomen trots detta har förvärrats, enligt beslut av TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.

Cabometyx® är en så kallad tyrosinkinashämmare som bland annat används för att förhindra tumörer att växa och metastaser att utvecklas. I Sverige upptäcks cirka 1 000 nya fall av njurcancer per år i Sverige.

I huvudstudien METEOR, en öppen, randomiserad fas III-studie med en direkt jämförelse mot everolimus, har Cabometyx® visat statistiskt signifikant gynnsam effekt på progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

Hela TLV:s beslut här

Kontakt: Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. 08-451 60 00, peter.myrenfors@ipsen.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar