• news.cision.com/
  • Ipsen/
  • Europeiska kommissionen godkänner Cabometyx® (cabozantinib) för patienter med hepatocellulär cancer som tidigare behandlats med sorafenib

Europeiska kommissionen godkänner Cabometyx® (cabozantinib) för patienter med hepatocellulär cancer som tidigare behandlats med sorafenib

Report this content

Europeiska kommissionen har godkänt Cabometyx® (cabozantinib) 20, 40 och 60 mg som monoterapi för hepatocellulär cancer (HCC) hos vuxna patienter som tidigare behandlats med sorafenib.

”Godkännandet ger HCC-patienter ett välbehövligt nytt behandlingsalternativ, för denna aggressiva och svårbehandlade cancerform. Vi är stolta över att kunna introducera Cabometyx® till levercancerpatienter då det är en behandling som visat sig öka livslängden för patienter med HCC och som tidigare har behandlats med sorafenib. Den nya indikationen stärker Ipsens åtagande att utöka Cabometyx® potential över olika indikationer för att bidra till att förbättra patienters liv”, säger Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen.
Europeiska kommissionens godkännande baseras på resultaten av den globala placebokontrollerade fas 3-studien CELESTIAL, som nådde sitt primära effektmått total överlevnad (OS) och i vilken cabozantinib uppvisade statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring av OS jämfört med placebo hos patienter med framskriden HCC som tidigare behandlats med sorafenib. I juli 2018 publicerades resultaten av den pivotala fas 3-prövningen CELESTIAL i New England Journal of Medicine.

Hepatocellulär cancer är den vanligaste formen av levercancer hos vuxna personer. Sjukdomen härstammar från celler som kallas hepatocyter och som finns i levern. Med cirka 800 000 nydiagnostiserade fall varje år är HCC den sjätte vanligaste cancerformen och den näst vanligaste orsaken till cancerdödlighet i världen. Utan behandling överlever patienter med framskriden sjukdom normalt mellan 4 och 8 månader.

Pressmeddelandet i sin helhet:  press release
Kontakt:
Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. 08-451 60 00, peter.myrenfors@ipsen.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar