Europeiska kommissionen godkänner Cabometyx® som förstahandsbehandling vid avancerad njurcancer

Europeiska kommissionen har godkänt Cabometyx® (cabozantinib) som förstahandsbehandling för vuxna patienter med medelhög eller hög risk för avancerad njurcancer (aRCC).  
Cabometyx® är den första och enda monoterapin som uppvisar bättre klinisk effekt jämfört med sunitinib hos tidigare obehandlade patienter med avancerad njurcancer av medel eller hög risk.

”EU-godkännandet är ett stort steg framåt för patienter med avancerad njurcancer (aRCC). Nu får de tillgång till ett nytt alternativ, en tablettbehandling, som ger betydande förbättringar jämfört med dagens standardbehandling”, säger Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen.
Det positiva utlåtandet för Cabometyx följer på EMA:s godkännande från 2016 för behandling efter tidigare vaskulär endotel tillväxtfaktor (VEGF)-riktad behandling. 

Godkännandet från Europeiska kommissionen baseras på CABOSUN-studien som visade att cabozantinib signifikant förlänger progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med sunitinib hos obehandlade aRCC-patienter med medel eller hög risk.

Om CABOMETYX® (cabozantinib)
Cabozantinib är en molekyl som hämmar flera receptortyrosinkinaser (RTK) som är inblandade i tumörtillväxt och angiogenes, patologisk benremodellering, läkemedelsresistens och metastatisk utveckling av cancer.

Pressmeddelandet i sin helhet: Press Release 
Kontakt för de nordiska länderna: Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. +468-451 60 00,
peter.myrenfors@ipsen.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar