Ipsen får positivt utlåtande från CHMP för Cabometyx® (cabozantinib)

Report this content

Ipsen får positivt utlåtande från CHMP för Cabometyx® (cabozantinib) som förstahandsbehandling hos vuxna med  avancerad njurcancer(aRCC) med medelhög eller hög risk.

Cabozantinib är den första och enda monoterapin som uppvisar bättre klinisk effekt jämfört med sunitinib hos tidigare obehandlade patienter med  avancerad njurcancer av medel eller hög risk. 

Kommittén för humanläkemedel (CHMP), den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) vetenskapliga utskott gav ett positivt utlåtande om Cabometyx® (cabozantinib) 20, 40 och 60 mg som förstahandsbehandling för vuxna patienter med medelhög eller hög risk för avancerad njurcancer (aRCC). Kommitténs positiva utlåtande kommer nu att granskas av kommissionen, som är bemyndigade att godkänna mediciner inom EU. 

“Dagens positiva utlåtande från CHMP innebär goda nyheter för patienter med tidigare obehandlad aRCC, som nu kan dra fördel av Cabometyx ® som ny förstahandsbehandling”, säger Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. 

Det positiva utlåtandet från CHMP följer på EMA:s godkännande från 2016 för behandling av aRCC efter tidigare behandling riktad mot endotel vaskulär tillväxtfaktor (VEGF). CHMP:s positiva utlåtande baserades på CABOSUN-studien som visade att cabozantinib förlänger progressionsfri överlevnad (PFS) hos obehandlade aRCC-patienter med mellanhög eller låg risk. Cabozantinib är den första och enda monoterapin som uppvisar överlägsen klinisk effekt jämfört med sunitinib hos tidigare obehandlade patienter med medelhög eller låg risk för aRCC 
Pressmeddelandet i sin helhet:  Press Release 
Kontakt för de nordiska länderna: Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. 08-451 60 00, peter.myrenfors@ipsen.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar