IQs Alkoholindex


IQs Alkoholindex bygger på analys av svaren på nio frågor om attityden till alkohol i olika situationer. Fyra frågor ställs om inställningen till alkohol i samband med graviditet, trafik, arbete samt barn och ungdom – de så kallade alkoholfria zonerna. Inom samtliga områden har attityden skärpts bland befolkningen.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.