Om oss

Jobmatch Sweden hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av det arbetspsykologiska testsystemet Jobmatch Talent. Testet lanserades år 2000, är certifierat av DNV enligt EFPAs senaste riktlinjer och används i såväl rekrytering som vid chefs- och medarbetarutveckling. Årligen genomförs mer än 40 000 tester. Jobmatch Talent ägs och marknadsförs av Jobmatch Sweden AB, huvudkontoret ligger i Göteborg. www.jobmatchtalent.com/sv