Dela

Kontakt

 • Jobmatch Sweden
  Skårs Led 3 Box 14001 400 20 Göteborg
  +46 31 335 59 40
  http://jobmatchtalent.com/sv/
 • Magnus Sjöbäck

  Presskontakt


  070-445 15 99
 • Citat

  – Det här styrker ytterligare, utöver våra certifieringar, att JobMatch Talent verkligen fyller sin funktion i rekrytering.
  Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden
  Jag tror att alla kommunerna vill göra rätt för sig. Många vet nog bara inte att det finns certifierade personlighetstest för rekrytering. Personlighetstest är ett perfekt verktyg i rekryteringsprocessen, men då gäller det att de har granskats och certifierats
  Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden
  Chefer med de ledarskapsstilar som vi identifierat har ingenting att göra i rollen som polischef, det kan vara direkt skadligt för organisationen.
  Trevor Archer
  Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för oss. Alla myndigheter, kommuner och företag kan vara säkra på att JobMatch Talent hjälper dem rekrytera rätt personer till rätt positioner.
  Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden
  Våra kunder har länge önskat ett enkelt screeningtest som komplement till personlighetstestet JobMatch Talent. En annan ny funktion är nyckelrapporten som sammanfattar det viktigaste i en kravprofil jämfört med ett testresultat. Nyckelrapporten går att förstå utan att vara utbildad i testet.
  Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden
  Det är imponerande att se hur noggranna SCB är i sina rekryterings- och beslutsprocesser och dess omfattande och goda arbete med strategisk kompetensförsörjning i övrigt. Vi är mycket glada över att JobMatch Talent är en del av det arbetet.
  Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden
  Användningen av JobMatch Talent har ökat kraftigt under de senaste tre åren och i takt med att allt fler i organisationen märker hur väl det fungerar. Den ökningen kommer med största sannolikhet att fortsätta framöver.
  Martin Lagerström, ansvarig för SCB:s strategiska kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer.
  Det finns fortfarande en del fördomar i samhället om hur en chef ska vara och inte, beroende på om du är man eller kvinna. Jag hoppas att våra studier kan bidra med fakta och ta bort fördomar.
  Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborg Universitet.
  Vi vill ge ett träffsäkert gallringsinstrument till företag och organisationer som får in många ansökningar så de kan lägga mer tid på rätt kandidater. Screeningtestet kan enkelt anpassas till olika tjänster eller kompetenser, och tar bara ca 10 minuter för den sökande att svara på.
  Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden
  Vi kan använda resultaten för att rekrytera och utveckla lämpliga chefer på alla nivåer bättre
  dr. Ann-Christine Andersson Arntén, utredare vid Utvärderingsfunktionen
  Det finns redan en tydlig bild av hur ledarskap påverkar organisationens resultat, nästa steg är att identifiera hur ett framgångsrikt polisledarskap formas och hur svenska polischefer står sig i jämförelse. Det gör vi delvis genom att analysera i vilken utsträckning chefer inom polisen besitter särskilda ledaregenskaper.
  dr. Ann-Christine Andersson Arntén, utredare vid Utvärderingsfunktionen
  Forskningsresultaten visar en gång för alla att kön inte påverkar individers lämplighet eller egenskaper som chef.
  Trevor Archer
  JobMatch Talent är kvalitetsgranskat och certifierat av DNV GL, en kvalitetsstämpel som väger tungt i den offentliga sektorn. Sedan är verktyget enkelt att använda och ger pedagogiska och lättolkade resultatrapporter. Det är två stora anledningar till att många kommuner och länsstyrelser vänder sig till oss.
  Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden
  Ju fler aktörer som genomgår certifieringsprocessen desto enklare blir det för kunderna att se vilka test som är tillförlitliga och möter deras behov.
  Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden
  Certifikatet är en kvalitetsstämpel som intygar att vårt test fungerar som vi lovar, och jag både tror och hoppas att fler av de seriösa aktörerna på marknaden kommer certifiera sina produkter framöver.
  Klaus Olsen, vd på JobMatch Sweden
  Tidigare var det svårt för köpare av psykologiska tester att veta vilka som faktiskt höll måttet i exempelvis en rekryteringsprocess. Så det är mycket positivt att en oberoende certifiering och kvalitetsgranskning nu finns. För oss är certifikatet en kvalitetsstämpel som intygar att vårt test fungerar som vi lovar.
  Klaus Olsen, vd för JobMatch Sweden
  Mina tidigare utvärderingar har handlat om att etablera de faktorer av ledarskapet som inspirerar till delaktighet och som skapar ett lärande arbetsklimat. Nu ligger fokus på att urskilja och mäta specifika egenskaper.
  Ann-Christine Andersson Arntén
  Våra befintliga kunder vet redan att vårt test fungerar, nu har vi även DNV-GL som kvalitetsstämplar vilket tydligt bevisar att vår tjänst är ett effektivt verktyg för företag i till exempel rekryteringsprocesser.
  Klaus Olsen, vd Jobmatch Talent
  Äldre ledare är mer benägna att låta andra ta plats medan yngre chefer fokuserar mer på att nå sina egna mål och visa framfötterna.
  Trevor Archer, professor i psykologi på Göteborgs universitet
  JobMatch Talent är även ett fantastiskt verktyg för utveckling av individer och team.
  Ulf Sandström
  Studien är unik sett till det omfattande undersökningsmaterialet och att materialet kommer från ett vetenskapligt validerat personlighetstest.
  Professor Trevor Archer
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp