”Vilket erkännande!”

Report this content

Jobmatch Talent först att certifieras av DNV-GL enligt Europeiska psykologförbundets riktlinjer

Som första svenska arbetspsykologiska test har Jobmatch Talent nu blivit certifierat och kvalitetsgranskat av det världsledande certifieringsorganet DNV-GL enligt European Federation of Psychologists’ Associations nya krav och kriterier.

– Det här är ett stort erkännande. Våra befintliga kunder vet redan att vårt test fungerar, nu har vi även DNV-GL som kvalitetsstämpel vilket tydligt bevisar att vår tjänst är ett effektivt verktyg för företag i till exempel rekryteringsprocesser, säger Klaus Olsen, vd för Jobmatch Sweden.

Den här typen av certifiering gör att testköpare tydligt kan se vilka test som är tillförlitliga. Att vårt test nu är certifierat är ett stort erkännande, säger Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden.

Det finns en rad olika psykologiska tester på marknaden som företag och kommuner använder i olika processer såsom rekrytering och medarbetarutveckling. Det har länge pågått en debatt om hur tillförlitliga och vetenskapligt valideringsbara dessa tester egentligen är och att en mer utförlig kvalitetsgranskning skulle underlätta för testköpare att förstå vilka som håller måttet.

– Det har varit svårt för köpare av psykologiska tester att veta vilka som faktiskt kan hjälpa dem i exempelvis en rekryteringsprocess. Alla vill rekrytera den kandidat som passar bäst och som kommer prestera bäst. Därför tycker vi att det är väldigt positivt att den här typen av certifiering och kvalitetsgranskning finns. Det är en trovärdig kvalitetsstämpel som signalerar för både befintliga och potentiella kunder att vårt test fungerar.

Att Jobmatch Talent blir det första svenska psykologiska test som blir certifierat av DNV-GL enligt EFPA:s nya kravmodell ser Klaus Olsen som en följd av en kontinuerlig och noggrann utvärderingsprocess samt förfining av deras test.

– Vi har tillsammans med forskare knutna till Göteborgs universitet arbetat i tre år för att ta fram den vetenskapliga dokumentation som krävs för att uppfylla kriterierna i EFPA:s nya modell och därmed bli certifierade av DNV-GL. Vi har under processen finslipat vårt test och gjort det ännu mer träffsäkert och användarvänligt, vilket certifieringen också intygar, säger Klaus Olsen, vd för Jobmatch Sweden.

Hos DNV-GL ser man en stadigt ökande användning av arbetspsykologiska tester, grova uppskattningar visar att det bara i Norge genomförs 100 000 tester i samband med rekryteringsprocesser varje år.

– Tillsammans med den ökande användningen ser vi också att många tester brister i kvalitet. Syftet med vårt certifieringssystem är att vi som en objektiv part kan verifiera att ett testverktyg uppfyller de ställda kraven. Att Jobmatch talent nu har certifierats visar att deras test uppfyller kraven i en internationellt erkänd standard, säger Andreas Kolstø, ansvarig för personcertifiering och certifiering inom HR-området hos DNV-GL i Sverige och Norge.

  • 2013: European Federation of Psychologists’ Associations tar fram nya riktlinjer för vilka krav psykologiska tester bör uppfylla.

  • 2015, mars: DNV-GL inleder sin granskning av Jobmatch Talent.
  • 2015, april: Stiftelsen för Tillämpad Psykologi lämnar över granskningen av psykologiska tester till det världsledande certifieringsorganet Det Norske Veritas.
  • 2015, september: Jobmatch Talent blir som första svenska psykologiska test certifierat och kvalitetsgranskat av DNV-GL enligt EFPA:s nya riktlinjer.

Jobmatch Talent pressrum
http://news.cision.com/se/jobmatch-talent

För ytterligare information
Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden AB, 070-190 20 40, Klaus.Olsen@jobmatchtalent.com 
Magnus Sjöbäck, pressansvarig JobMatch Sweden, 070-445 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se

Jobmatch Sweden hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av det arbetspsykologiska testsystemet Jobmatch Talent. Resultaten används för att rekrytera eller utveckla medarbetare. Testet lanserades år 2000, har tills idag gjorts av över 30 000 personer och är certifierat av DNV GL enligt EFPA. Jobmatch Talent ägs och marknadsförs av Jobmatch Sweden AB, huvudkontoret ligger i Göteborg. www.jobmatchtalent.com/sv   

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Våra befintliga kunder vet redan att vårt test fungerar, nu har vi även DNV-GL som kvalitetsstämplar vilket tydligt bevisar att vår tjänst är ett effektivt verktyg för företag i till exempel rekryteringsprocesser.
Klaus Olsen, vd Jobmatch Talent