K-Fastigheter samarbetar med stiftelsen Her House för tryggare boende

K-Fast Holding AB inleder samarbete med stiftelsen Her House för att ge kvinnor bättre förutsättningar att hitta ett tryggt boende efter att de lämnat en kvinnojour.

När kvinnor som bott på landets kvinnojourer ska återgå till egen bostad kan bristen för hyresbostäder vara ett problem. Fler blir kvar på jourer längre än de egentligen behöver, och tar även i vissa fall upp platser för någon som hade behövt den bättre. Ett problem som stiftelsen Her House vill lyfta och hitta vägar för att motverka.

Stiftelsen har därför inlett diskussioner med ledande fastighetsbolag och K-Fastigheter vill bidra genom att prioritera kvinnor som kommer från jourerna så att de snabbare och enklare kan få ett nytt hem.

”Vi ser att vi kan hjälpa till och då är det självklart för oss att göra det”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

”Bostadsfrågan är ett jätteproblem för kvinnorna på sin väg tillbaka till ett normalt liv och vi är så glada att K-Fastigheter visar vägen genom att prioritera dessa kvinnor”, säger Mathilda Lundin från stiftelsen Her House.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970


K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 800 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,0 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 210 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Prenumerera

Snabbfakta

K-Fastigheter inleder samarbete med stiftelsen Her House för att ge kvinnor bättre förutsättningar att hitta ett tryggt boende
Twittra det här

Citat

Vi ser att vi kan hjälpa till och då är det självklart för oss att göra det
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB