Avstämningsdag för deltagande i fondemission i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Report this content

Extra bolagsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) beslutade den 8 oktober 2021 om att genomföra en fondemission med utgivande av nya stamaktier. Enligt beslutet ska avstämningsdag för deltagande i fondemissionen vara den sjätte bankdagen efter det att Bolagsverket registrerat fondemissionen. Bolagsverket har idag registrerat fondemissionen. Avstämningsdag för deltagande i fondemissionen kommer därför vara den 22 oktober 2021. Detta innebär att sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt till deltagande i fondemissionen är den 20 oktober 2021. Första dag för handel exklusive sådan rätt är den 21 oktober 2021.

Fullständig information kring fondemissionen och bolagsstämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.k2a.se.

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
 
Ola Persson, CFO, 070-832 99 93, ola.persson@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.