Dela

Om oss

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Länkar

Citat

Nu utökar vi vår portfölj av LSS-boenden med hög standard i Stockholm och Mälardalen vilka är prioriterade marknader för K2A. Fastigheterna uppfyller också våra högt ställda krav på hållbarhet vilket är i linje med vår gröna hållbarhetsstrategi.
Johan Knaust, VD på K2A
Vi är både glada och stolta att vara ett av de utvalda fastighetsbolagen som får genomföra pilotprojekt i samverkan med Stockholms stad om att bygga samhällsfastigheter som staden sedan hyr. Vi har sedan 2017 en markanvisning för bostäder och förskola i den första etappen i Slakthusområdet och nu utökas vårt projekt ytterligare inom en av Stockholms attraktivaste nya stadsdelar.
Johan Knaust, VD på K2A
Umeå är en attraktiv stad med starkt näringsliv och universitet. Vi är glada över att nu kunna byggstarta våra första hyresbostäder i Umeå som ett komplement till våra befintliga studentbostäder vid universitetet. Utöver Svanencertifieringen och fastighetens låga energianvändning med bland annat solceller så innehåller projektet sociala kvalitéer i form av utegym på gården samt lokal för distansarbete för de boende.
Johan Knaust, VD på K2A
Vi är det ledande gröna fastighetsbolaget och skapar aktieägarvärden genom långsiktighet och egen förvaltning med våra kunder i fokus. Vi är på god väg att nå vårt mål att tredubbla vårt bestånd till utgången av 2025 med 10 000 bostäder under förvaltning. K2A kommer växa organiskt genom projektutveckling för egen förvaltning under många år framöver.
Johan Knaust, VD K2A
Byggstarten av Forntiden 2 är ännu ett steg för K2A i utvecklingen av ett attraktivt fastighetsbestånd i Västerås. Inom fastigheten kommer K2A etablera ett regionkontor som skall vara utgångspunkt för K2A:s förvaltningsorganisation i Västerås. Vi anser att en lokal närvaro med egen personal är en viktig förutsättning för att leverera bra service till våra kunder samt uppnå en effektiv förvaltning som speglar vår långsiktighet som fastighetsägare.
Johan Knaust, VD K2A
Nu tar vi K2A:s kommunikation till nästa nivå och skapar bättre möjligheter för vår fortsatta tillväxt. Att ena våra dotterbolag under varumärket K2A skapar en ökad tydlighet gentemot våra intressenter.
Johan Knaust, VD för K2A
Webbplatsen är K2A:s främsta kommunikationskanal med våra kunder och grunden för vår digitala strategi. Genom optimerade kommunikationsflöden skapar vi nu ännu bättre förutsättningar för kommunikation med våra befintliga och potentiella kunder.
Emma Nyborg, Marknads- och kommunikationschef på K2A
- Nu förstärker vi ytterligare vår närvaro i Mälardalen genom dessa moderna LSS-boenden med hög standard. Mälardalsregionen är en prioriterad marknad för K2A, och desto större innehav vi har i regionen desto mer kundnära och effektiv förvaltning kan vi bedriva. Fastigheterna uppfyller väl våra högt ställda krav på hållbarhet och är uppförda i trä vilket är i linje med vår gröna hållbarhetsstrategi.
Johan Knaust, VD på K2A
Vi har redan kommit långt i vårt hållbarhetsarbete men genom att sätta detta offensiva mål tar vi nu nästa steg i vårt arbete med att förstärka positionen som det gröna fastighetsbolaget. Vi vill bli Sveriges första klimatpositiva fastighetsbolag och dit tänker vi nå redan 2027. Den avgörande anledningen till att vi kan sätta detta mål är att vi redan vid starten 2013 satsade på ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten, vilket nu gör att vi inte behöver ställa om verksamheten utan bara trimma våra processer.
Johan Knaust, VD K2A
Det är av största vikt att fastighetsbranschen anstränger sig för att uppnå stora utsläppsminskningar och därmed minska klimatpåverkan. Branschen behöver accelerera klimatarbetet och här vill K2A ligga i framkant. Den senaste IPCC-rapportens budskap är tydligt, vi måste tillsammans minska utsläppen mycket och snabbt, och därför har vi inte tid att vänta utan behöver agera nu. Det kommer K2A göra genom att fortsätta bygga i trä och återbruka material, fortsätta klimatoptimera vår verksamhet och arbeta strategiskt med cirkuläritet, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.
Karina Antin, hållbarhetschef K2A
Vi är mycket glada att vi nu även etablerar oss i Linköping, Sveriges femte största kommun, bas för många framgångsrika svenska företag och en av Sveriges största studentorter. Att vi nu dessutom kommit så långt i vår vision att våra fastigheter bidrar positivt till klimatet är helt fantastiskt. Vi är det gröna fastighetsbolaget och vi kommer fortsätta göra allt vi kan för att vara en positiv kraft för miljövänligt byggande.
Johan Knaust, VD på K2A
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp