Citat

Jag är glad över en lyckad affär som gynnar båda parter. Genom att frigöra likviditet och därigenom lösa stora delar av de obligationer som vi har utestående stärker vi våra nyckeltal och det löpande kassaflödet framåt. Jag ser fram emot ett gott samarbete med Slättö, som blir en stark partner i det nyskapade bolaget.
Johan Knaust, vd K2A
Den nuvarande kombinationen av hyrestillväxtpotential och prissättning gör detta till en attraktiv tid att investera i bostäder. Vi ser stort värde i att förvärva en ändamålsbyggd, högkvalitativ studentbostadsportfölj som sällan finns tillgänglig på den svenska marknaden. Studenter som läser studiemedelsberättigade utbildningar har dessutom en förutsägbar ekonomisk situation, vilket gör detta till en trygg investering med stor potential. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med K2A för att effektivt förvalta och vidareutveckla portföljen.
Christian Bratt, partner och Head of Residential på Slättö
Det byggs mycket i Järfälla och konkurrensen är tuff. Därför är vi extra stolta och glada över den här utmärkelsen. Att motiveringen fokuserar på hur byggnaderna samverkar med stadsdelen i övrigt ser vi som ett tydligt tecken på att det är fler än vi som ser att framtidens hus byggs i trä.
Johan Knaust, vd K2A
Det är väldigt kul att få den här utmärkelsen på nytt. Ett starkt hållbarhetsarbete är grunden för vår verksamhet och vi har under det senaste året fått flera exempel på hur det stärker våra fastighetsvärden och därmed affären.
Johan Knaust, vd K2A
Det är med stor glädje jag, tillsammans med resten av årets fantastiska jury, återigen kan gratulera K2A som en av årets Symbios-vinnare! Vi konstaterade redan 2022 att K2A är ett bolag att hålla koll på för framtiden – inte minst tack vare att de är viktiga inspirationskällor i en stor och betydelsefull bransch. Och vi är inte ensamma om att uppmärksamma K2A. Förra året rankade GRESB, världens största benchmark för hållbarhet inom fastighetsbranschen, K2A som det näst bästa bolaget globalt, bland alla börsnoterade bostadsföretag. Det är med andra ord tydligt att K2A ser på ansvarstagande som något som driver tillväxt.
Per Högberg, Managing Partner på Cupole
Att fler bolag vänder sig till oss för förvaltningsuppdrag är ett styrkebesked för vår förvaltningsorganisation och den offensiva uthyrning vi arbetar med. Vi ser fram emot att samarbeta med SPG, vars bostäder i Tumba är i toppskick och blir ett bra komplement till våra populära lägenheter i Vega i Haninge.
Johan Knaust, vd K2A
Förvaltningsavtalet med K2A är ett viktigt steg för oss i att säkerställa en förstklassig boendemiljö för våra hyresgäster i Fågelbyn. Vi är glada över att samarbeta med K2A, ett företag med gedigen erfarenhet och kompetens inom fastighetsförvaltning, och vi ser fram emot att tillsammans skapa en trivsam och trygg miljö för våra hyresgäster.
Björn Alexanderson, Head of Investment & Asset Management på Scandinavian Property Group
Under 2023 har vi kunnat genomföra en rad fastighetsförsäljningar på bra prisnivåer. Det är tydligt att när tiderna blir sämre blir marknadens kvalitetskrav tydligare. Det som prioriteras är moderna och miljöcertifierade bostäder av hög kvalitet i bra lägen på tillväxtorter – vilket är precis vad K2A:s fastighetsportfölj består av. Tillsammans med vår starka operativa verksamhet och det arbete vi nu förbereder under 2024 gör det att jag ser med tillförsikt på framtiden.
Johan Knaust, vd K2A
Under 2023 har vi kunnat genomföra en rad fastighetsförsäljningar på bra prisnivåer. Det är tydligt att när tiderna blir sämre blir marknadens kvalitetskrav tydligare. Det som prioriteras är moderna och miljöcertifierade bostäder av hög kvalitet i bra lägen på tillväxtorter – vilket är precis vad K2A:s fastighetsportfölj består av. Tillsammans med vår starka operativa verksamhet och det arbete vi nu förbereder under 2024 gör det att jag ser med tillförsikt på framtiden.
Johan Knaust, vd på K2A
Äntligen! Det känns helt rätt i tiden att Generatorn får priset – ett unikt studentboende ur klimathänseende. Att det är en träbyggnad innebär betydligt lägre utsläpp från byggskedet och eftersom byggnaden producerar mer energi än vad som används är även driften klimatsmart.
Johan Knaust, vd på K2A
Det är väldigt positivt att kunna arbeta med en långsiktig och seriös hyresgäst i det här sammanhanget. Avtalet skapar också möjligheter för oss att göra gröna satsningar i huset.
Johan Knaust, vd K2A
Det är fantastiskt att vi för tredje året i rad anses ha ett av Sveriges bästa nya studentboenden, samtidigt som inget annat bolag nominerats mer än en gång under samma period.
Johan Knaust, vd K2A
Det blir lite av en tidskapsel som beskriver vår utveckling under de första tio åren. Från en idé och en enkel kontorsplats till det företag vi är idag.
Johan Knaust, vd K2A
Det har hänt väldigt mycket på tio år. När vi startade var väldigt många skeptiska mot att bygga flerbostadshus i trä, men idag är det uppenbart att flerbostadshus i trä är en viktig del av framtidens byggande. Det handlar delvis om klimatfrågan, men också om att träbyggande har många andra fördelar.
Johan Knaust, vd K2A
2023 är ett konsolideringsår för K2A och vårt fokus ligger på färdigställandet av pågående projekt i produktion, effektiviseringar inom förvaltning samt att stärka balansräkning och finansiella nyckeltal. Vi ser att det arbetet är framgångsrikt och att den operativa verksamheten fungerar mycket bra. Vi kommer fortsätta att hålla oss till den planen framåt.
Johan Knaust, vd K2A
2023 är ett konsolideringsår för K2A och vårt fokus ligger på färdigställandet av pågående projekt i produktion, effektiviseringar inom förvaltning samt att stärka balansräkning och finansiella nyckeltal. Vi ser att det arbetet är framgångsrikt och att den operativa verksamheten fungerar mycket bra. Vi kommer fortsätta att hålla oss till den planen framåt.
Johan Knaust, vd K2A
Klimatriskinventering är en viktig del i att framtidssäkra våra byggnader och kunna förutse risker kopplade till extremväder som skyfall, stigande havsnivåer och skogsbränder. Som grönt fastighetsbolag har vi stort fokus på hur vi kan bidra till att klimatförändringarna begränsas, men vi måste också förbereda oss på att möta de förändringar och risker vi trots allt står inför.
Johan Knaust, vd K2A
Det här är ett väldigt attraktivt läge med suverän närhet till kommunikationer och service. Stadsdelen har utvecklats mycket de senaste åren och vi ser fram emot möjligheten att vara med och fortsätta den utvecklingen på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.
Johan Knaust, vd K2A
Medlemskapet i GRESB ger oss möjlighet att jämföra vår hållbarhetsprestanda med andra fastighetsbolag över hela världen. Hållbarhetsarbetet är en del av vårt DNA och det är därfört glädjande att vi hamnar så högt, men jag tror vi kan ta ytterligare steg nästa år genom att bli bättre på att berätta om alla de hållbarhetsinsatser vi faktiskt gör.
Johan Knaust, vd K2A
Juryarbetet har varit väldigt roligt och givande, men samtidigt svårt. Det finns väldigt många duktiga företagsledare som har hållbarhet som en central del i sitt ledarskap så konkurrensen har varit tuff, men jag tycker vi har hittat en mycket värdig vinnare.
Johan Knaust, vd K2A
Det är mycket positivt att vi går vidare i samarbetet med SHIS Bostäder. Stiftelsen gör ett väldigt viktigt arbete med att förebygga och motverka hemlöshet i Stockholm och vi är glada att kunna bidra i det arbetet.
Johan Knaust, vd K2A
Vi är väldigt nöjda med att kunna fortsätta vår verksamhet på platsen. Det löpande samarbetet med K2A fungerar mycket bra och bolaget har en professionell förvaltningsorganisation som underlättar det arbete vi gör på plats. Vi ser fram att under kommande hyresperiod fortsätta utveckla det gemensamma arbetet med social hållbarhet.
Åsa Öttenius, vd SHIS Bostäder
Det här är ett projekt vi är väldigt stolta över där vi minimerar utsläppen i både byggfasen och driftsfasen. Att studentbostäderna är fullt uthyrda direkt vid invigning visar också på den stora efterfrågan som finns i hela Sverige på klimatsmarta och yteffektiva studentbostäder med hög kvalitet i bra lägen.
Johan Knaust, vd K2A
Det är ett fantastiskt styrkebesked. För studentbostadsbolag är det alltid stor omsättning på hyresgäster i samband med terminsstart, men eftersom vi har byggt upp en egen studentbostadskö med över 60 000 köande kan vi på ett effektivt sätt hitta nya hyresgäster när vakanser uppstår.
Johan Knaust, vd K2A
Under våren genomförde K2A två större fastighetsförsäljningar till bokfört värde. Ett bevis på att de tillgångar K2A förvaltar – nyproducerade och miljöcertifierade hyresbostäder med hög standard i bra lägen på växande orter – är attraktiva tillgångar, även på en svagare transaktionsmarknad. Försäljningarna innebär också att vi idag har en betydande kassa. Genom att minska belåningen, istället för att söka refinansiering när denna obligation förfaller, stärker vi våra nyckeltal framåt.
Johan Knaust, vd K2A
Ett oerhört positivt besked för både K2A och studenterna. En ny detaljplan möjliggör fler bostäder för Visbys studenter och samtidigt en bättre och mer effektiv förvaltning för K2A. Nu väntar vi bara på att Region Gotland ska avsätta resurser så att arbetet med den nya detaljplanen kommer igång.
Johan Knaust, vd K2A
Många ser ett behov av fler forum för att diskutera lösningar på de stora utmaningarna som byggbranschen står inför vad gäller klimat och hållbarhet, men också vad som behöver göras för att öka bostadsbyggandet. Att bidra till det känns som en naturlig del av att fira tio år som grönt fastighetsbolag.
Johan Knaust, vd K2A
K2A:s ambition är att vara rikstäckande när det gäller studentbostäder. På så vis kan vi erbjuda de som står i vår bostadskö största möjliga flexibilitet vad gäller studentboenden på olika orter. Genom det här avtalet får vi möjlighet att förmedla studentbostäder i ytterligare en viktig universitetsort.
Johan Knaust, vd K2A
För att minska den studentbostadsbrist som råder arbetar Akademiska Hus engagerat för att skapa fler bostäder för studenter och forskare på campus runt om i landet. Vi är glada över att utöka samarbetet med K2A, som är en fastighetsförvaltare som delar våra högt ställda kvalitetskrav och ambitioner på hållbarsområdet.
Anna Alsborger, fastighetsdirektör Akademiska Hus
Det är positivt att den operativa verksamheten går bättre än någonsin med kraftigt ökade hyresintäkter och driftsöverskott. Som tidigare kommunicerat kommer 2023 att vara ett konsolideringsår för K2A och under april månad har vi genomfört två försäljningar som kommer förstärka likviditet, balansräkning, finansiella nyckeltal och kassaflöde.
Johan Knaust, vd K2A
Detta är K2A:s andra större försäljning på kort tid till attraktiva nivåer vilket stärker bilden av att K2A äger attraktiva tillgångar av hög kvalitet.
Johan Knaust, vd K2A
Vi är väldigt nöjda med att ha förvärvat bostäder av hög kvalitet med utmärkt läge i centrala Växjö. Läge, kvalitet och miljöcertifiering har varit centrala faktorer för oss i den här affären.
Henrik Jussi‑Pekka vd för Möller & Partners och medgrundare av Resinova Bostad
Samtliga bostäder som avyttras är nyproducerade, yteffektiva och miljöcertifierade bostäder av hög kvalitet med rimliga hyror i attraktiva lägen på tillväxtorter. Att försäljningspriset ligger i paritet med fastigheternas bokförda värde visar att hyresbostäder med hög standard i bra lägen på växande orter är attraktiva tillgångar trots att transaktionsmarknaden påverkats av betydande omvärldsoro.
Johan Knaust, vd K2A
Vi är mycket nöjda med göra vår första investering inom bostadssegmentet och att förvärva bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen på starka orter i Sverige. Fastigheternas gröna profil motsvarar våra högt ställda krav på miljöcertifiering och energieffektivitet, vilket är den typ av investeringar vi letar efter. Vi ser även fram emot framtida samarbetsmöjligheter med K2A.
Peter Broström, ansvarig för den nordiska verksamheten, Savills Investment Management
Det känns bra att sälja till en aktör som Savills IM som delar vår syn på långsiktigt ägande och som värdesätter klimatsmarta bostäder av hög kvalitet. 
Johan Knaust, vd K2A
För en långsiktig aktör som K2A innebar 2022 ett skiftat fokus från tillväxt till finansiell stabilitet. Samtidigt var det vårt bästa år någonsin rent operationellt.
Johan Knaust, vd på K2A
Att kunna hitta en bostad på den ort där man får en studieplats är en förutsättning för att kunna börja en ny utbildning. Det är oerhört viktigt för Sverige som kunskapsnation att det finns tillräckligt med tillgängliga studentbostäder.
Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD)
När man är ung är det väldigt svårt att på förhand veta vad eller var man kommer att plugga efter gymnasiet. Det kan också vara så att man vill byta lärosäte när man väl börjar läsa på universitet eller högskola. Vi ser att det finns en väldigt stark poäng med att det finns ett studentbostadsföretag som har bostäder i alla delar av landet.
Johan Knaust, vd på K2A
I samband med att vi släpper rapport får vi alltid frågor från många olika håll. Det här blir ett sätt att kunna kommunicera med fler av dem som är intresserade av K2A. Poddformatet ger möjlighet att resonera mer och förklara saker på ett annat sätt. Vi vet att många hellre lyssnar på en podd än läser en rapport pärm till pärm.
Johan Knaust, vd K2A
K2A kännetecknas av en stark grön profil med en långsiktig plan att bygga upp en betydande fastighetsportfölj av attraktiva bostäder av hög kvalitet på starka tillväxtorter. Denna vision har inte förändrats, men givet omvärldsoron samt stigande räntenivåer prioriteras finansiell stabilitet över tillväxt. K2A kommer inte att starta nya projekt utan att förutsättningarna är goda. Att vara långsiktig förutsätter en kontrollerad tillväxt.
Johan Knaust, vd K2A
Allt fler vill investera hållbart och de olika alternativen behöver bli lättare för marknaden att förstå. Med vårt nya gröna aktieramverk blir det tydligt att vi går längre än andra vad gäller de krav som vi ställer på oss själva. Alla som investerar i K2A ska känna sig trygga med att de bidrar i omställningen till ett mer hållbart samhälle med minskade klimatutsläpp.
Johan Knaust, vd K2A
K2A är det gröna fastighetsbolaget och det ska inte vara någon tvekan om att vi levererar på hållbarhetsområdet. Uppdateringarna av det finansiella framverket innebär att våra gröna definitioner ligger tydligare i linje med EU:s taxonomi samtidigt som vi ställer skarpare energikrav och högre krav på miljöcertifiering.
Karina Antin, hållbarhetschef K2A
Det är glädjande att Stockholms stad väljer att gå vidare med det här projektet med klimatsmarta bostäder och tydligt fokus på social hållbarhet. För K2A:s del blir det ytterligare ett viktigt projekt i vår byggportfölj inför framtiden. Stockholm är vår viktigaste marknad och att redan nu kunna planera för ytterligare ett Stockholmsprojekt som kan startas under senare halvan av 2020-talet är mycket positivt för vår långsiktiga tillväxt.
Johan Knaust, vd K2A
Vi på Granitor Properties brinner för att utveckla stadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga, därför gläds vi mycket åt att Stockholm Stad vill vidareutveckla vårt förslag i Rågsved. Detta projekt är extra givande för här samarbetar vi både nära en engagerad arkitekt och en kunnig byggherre med stor vana av förvaltning. Vi ser fram emot att förverkliga vårt koncept med fokus på flera dimensioner av hållbarhet.
Johan de Besche, affärsutvecklingschef Granitor Properties i Stockholm
Det här ska byggas tillsammans med människorna i Rågsved. Det är precis så här god arkitektur blir till; i skärningspunkten mellan människor, kultur och bostad, och vi ser mycket fram emot arbetet.
Kristina Peters, vd Arkitema Sverige
Studentbostadspriset är ett fantastiskt pris att nomineras till eftersom juryn verkligen tittar på helheten, allt från studenternas behov och trivsel till miljömässiga hållbarhetsaspekter. Jag är väldigt stolt över att vi även i år bedöms ha ett av Sveriges tre bästa nya studentboenden.
Johan Knaust, vd på K2A
Som associerad medlem i Sveriges Allmännytta ser vi framemot att kunna utveckla vår förvaltning ytterligare genom erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling, men också att kunna dela med oss av våra erfarenheter – framför allt kring hållbarhetsarbete och gröna lösningar – till fler.
Johan Knaust, vd K2A
Det är glädjande att K2A, som äger och förvaltar hyresrätter och samhällsfastigheter med en stark hållbarhetsprofil, väljer att ansluta sig till oss. Tillsammans kan vi fortsätta värna och utveckla hyresrätten långsiktigt med hållbara och prisvärda bostäder för alla.
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Det är väldigt hedrande. Vi har sedan dag ett satsat på att bygga ett grönt fastighetsbolag med hållbarhet som en central del av affärsidén. Det är glädjande att det uppmärksammas. 
Johan Knaust, vd K2A
Det här är ett kvitto på att vi tar hållbarhetsarbetet på allvar. Vi har branschens mest offensiva klimatmål och jobbar aktivt med alla dimensioner av hållbarhet. Då ska vi givetvis också tillhöra de allra bästa på att följa upp och rapportera om vårt arbete.
Johan Knaust, vd K2A