Citat

K2A:s ambition är att vara rikstäckande när det gäller studentbostäder. På så vis kan vi erbjuda de som står i vår bostadskö största möjliga flexibilitet vad gäller studentboenden på olika orter. Genom det här avtalet får vi möjlighet att förmedla studentbostäder i ytterligare en viktig universitetsort.
Johan Knaust, vd K2A
För att minska den studentbostadsbrist som råder arbetar Akademiska Hus engagerat för att skapa fler bostäder för studenter och forskare på campus runt om i landet. Vi är glada över att utöka samarbetet med K2A, som är en fastighetsförvaltare som delar våra högt ställda kvalitetskrav och ambitioner på hållbarsområdet.
Anna Alsborger, fastighetsdirektör Akademiska Hus
Det är positivt att den operativa verksamheten går bättre än någonsin med kraftigt ökade hyresintäkter och driftsöverskott. Som tidigare kommunicerat kommer 2023 att vara ett konsolideringsår för K2A och under april månad har vi genomfört två försäljningar som kommer förstärka likviditet, balansräkning, finansiella nyckeltal och kassaflöde.
Johan Knaust, vd K2A
Detta är K2A:s andra större försäljning på kort tid till attraktiva nivåer vilket stärker bilden av att K2A äger attraktiva tillgångar av hög kvalitet.
Johan Knaust, vd K2A
Vi är väldigt nöjda med att ha förvärvat bostäder av hög kvalitet med utmärkt läge i centrala Växjö. Läge, kvalitet och miljöcertifiering har varit centrala faktorer för oss i den här affären.
Henrik Jussi‑Pekka vd för Möller & Partners och medgrundare av Resinova Bostad
Samtliga bostäder som avyttras är nyproducerade, yteffektiva och miljöcertifierade bostäder av hög kvalitet med rimliga hyror i attraktiva lägen på tillväxtorter. Att försäljningspriset ligger i paritet med fastigheternas bokförda värde visar att hyresbostäder med hög standard i bra lägen på växande orter är attraktiva tillgångar trots att transaktionsmarknaden påverkats av betydande omvärldsoro.
Johan Knaust, vd K2A
Vi är mycket nöjda med göra vår första investering inom bostadssegmentet och att förvärva bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen på starka orter i Sverige. Fastigheternas gröna profil motsvarar våra högt ställda krav på miljöcertifiering och energieffektivitet, vilket är den typ av investeringar vi letar efter. Vi ser även fram emot framtida samarbetsmöjligheter med K2A.
Peter Broström, ansvarig för den nordiska verksamheten, Savills Investment Management
Det känns bra att sälja till en aktör som Savills IM som delar vår syn på långsiktigt ägande och som värdesätter klimatsmarta bostäder av hög kvalitet. 
Johan Knaust, vd K2A
För en långsiktig aktör som K2A innebar 2022 ett skiftat fokus från tillväxt till finansiell stabilitet. Samtidigt var det vårt bästa år någonsin rent operationellt.
Johan Knaust, vd på K2A
Att kunna hitta en bostad på den ort där man får en studieplats är en förutsättning för att kunna börja en ny utbildning. Det är oerhört viktigt för Sverige som kunskapsnation att det finns tillräckligt med tillgängliga studentbostäder.
Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD)
När man är ung är det väldigt svårt att på förhand veta vad eller var man kommer att plugga efter gymnasiet. Det kan också vara så att man vill byta lärosäte när man väl börjar läsa på universitet eller högskola. Vi ser att det finns en väldigt stark poäng med att det finns ett studentbostadsföretag som har bostäder i alla delar av landet.
Johan Knaust, vd på K2A
I samband med att vi släpper rapport får vi alltid frågor från många olika håll. Det här blir ett sätt att kunna kommunicera med fler av dem som är intresserade av K2A. Poddformatet ger möjlighet att resonera mer och förklara saker på ett annat sätt. Vi vet att många hellre lyssnar på en podd än läser en rapport pärm till pärm.
Johan Knaust, vd K2A
K2A kännetecknas av en stark grön profil med en långsiktig plan att bygga upp en betydande fastighetsportfölj av attraktiva bostäder av hög kvalitet på starka tillväxtorter. Denna vision har inte förändrats, men givet omvärldsoron samt stigande räntenivåer prioriteras finansiell stabilitet över tillväxt. K2A kommer inte att starta nya projekt utan att förutsättningarna är goda. Att vara långsiktig förutsätter en kontrollerad tillväxt.
Johan Knaust, vd K2A
Allt fler vill investera hållbart och de olika alternativen behöver bli lättare för marknaden att förstå. Med vårt nya gröna aktieramverk blir det tydligt att vi går längre än andra vad gäller de krav som vi ställer på oss själva. Alla som investerar i K2A ska känna sig trygga med att de bidrar i omställningen till ett mer hållbart samhälle med minskade klimatutsläpp.
Johan Knaust, vd K2A
K2A är det gröna fastighetsbolaget och det ska inte vara någon tvekan om att vi levererar på hållbarhetsområdet. Uppdateringarna av det finansiella framverket innebär att våra gröna definitioner ligger tydligare i linje med EU:s taxonomi samtidigt som vi ställer skarpare energikrav och högre krav på miljöcertifiering.
Karina Antin, hållbarhetschef K2A
Det är glädjande att Stockholms stad väljer att gå vidare med det här projektet med klimatsmarta bostäder och tydligt fokus på social hållbarhet. För K2A:s del blir det ytterligare ett viktigt projekt i vår byggportfölj inför framtiden. Stockholm är vår viktigaste marknad och att redan nu kunna planera för ytterligare ett Stockholmsprojekt som kan startas under senare halvan av 2020-talet är mycket positivt för vår långsiktiga tillväxt.
Johan Knaust, vd K2A
Vi på Granitor Properties brinner för att utveckla stadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga, därför gläds vi mycket åt att Stockholm Stad vill vidareutveckla vårt förslag i Rågsved. Detta projekt är extra givande för här samarbetar vi både nära en engagerad arkitekt och en kunnig byggherre med stor vana av förvaltning. Vi ser fram emot att förverkliga vårt koncept med fokus på flera dimensioner av hållbarhet.
Johan de Besche, affärsutvecklingschef Granitor Properties i Stockholm
Det här ska byggas tillsammans med människorna i Rågsved. Det är precis så här god arkitektur blir till; i skärningspunkten mellan människor, kultur och bostad, och vi ser mycket fram emot arbetet.
Kristina Peters, vd Arkitema Sverige
Studentbostadspriset är ett fantastiskt pris att nomineras till eftersom juryn verkligen tittar på helheten, allt från studenternas behov och trivsel till miljömässiga hållbarhetsaspekter. Jag är väldigt stolt över att vi även i år bedöms ha ett av Sveriges tre bästa nya studentboenden.
Johan Knaust, vd på K2A
Som associerad medlem i Sveriges Allmännytta ser vi framemot att kunna utveckla vår förvaltning ytterligare genom erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling, men också att kunna dela med oss av våra erfarenheter – framför allt kring hållbarhetsarbete och gröna lösningar – till fler.
Johan Knaust, vd K2A
Det är glädjande att K2A, som äger och förvaltar hyresrätter och samhällsfastigheter med en stark hållbarhetsprofil, väljer att ansluta sig till oss. Tillsammans kan vi fortsätta värna och utveckla hyresrätten långsiktigt med hållbara och prisvärda bostäder för alla.
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Det är väldigt hedrande. Vi har sedan dag ett satsat på att bygga ett grönt fastighetsbolag med hållbarhet som en central del av affärsidén. Det är glädjande att det uppmärksammas. 
Johan Knaust, vd K2A
Det här är ett kvitto på att vi tar hållbarhetsarbetet på allvar. Vi har branschens mest offensiva klimatmål och jobbar aktivt med alla dimensioner av hållbarhet. Då ska vi givetvis också tillhöra de allra bästa på att följa upp och rapportera om vårt arbete.
Johan Knaust, vd K2A
För oss är det viktigt att synliggöra vårt systematiska och aktiva hållbarhetsarbete. Vi har arbetat helhjärtat med hållbarhetsfrågan sedan K2A startade 2013 och varje år strävat att bli bättre på att transparent visa hur vi arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det här priset blir ett tydligt kvitto på att vi lyckas med att kommunicera de insatser vi gör.
Karina Antin, hållbarhetschef K2A
Vi ser fram emot att vara med och utveckla Viby till en småskalig blandstad. Det är väldigt positivt för såväl K2A som Upplands-Bro att det nu är klart att det här projektet blir av och att arbetet kan komma i gång på allvar.
Johan Knaust, vd på K2A
Det finns ett stort behov av studentlägenheter i Visby, där högskolan växer år för år. K2A planerar att bygga 300 studentlägenheter i Visby de kommande åren och förvärvet av de befintliga bostäderna ger oss möjlighet att skapa en mer effektiv förvaltningsvolym med bättre service till studenterna.
Johan Knaust, vd K2A
Vi ser att det här innebär fördelar för alla parter. Studenterna hamnar i en nationell kö som gör det möjligt för studenter att flytta inom landet om de byter lärosäte under studieperioden. Försäljningen frigör kapital som gör att GotlandsHem kan återinvestera i underhåll och utveckling av befintliga bostäder eller nyttja för nyproduktion av fler bostäder på Gotland.
Joakim Martell, vd GotlandsHem
Det är väldigt tråkigt att behöva besluta om det här varslet. Tyvärr är det en oundviklig konsekvens av att de projekt som var planerade att startas i fabrikerna skjuts på framtiden.
Johan Knaust, vd K2A
Tillväxten för 2022 och 2023 är tryggad genom de projekt vi har i produktion, vilka påverkas i begränsad utsträckning av prishöjningar, antingen tack vare fasta priser eller en hög färdigställandegrad. Vi kan förvänta oss en lägre tillväxt under 2024 och 2025 i och med att vi nu skjuter några byggstarter på framtiden, men min bedömning är fortfarande att de finansiella tillväxtmålen kommer att nås.
Johan Knaust, vd K2A
Det här är en av Stockholms mest attraktiva nya stadsdelar. Slakthushallen och förskolan bidrar till en trivsam boendemiljö för de boende och en effektiv förvaltning för K2A. Att ett fastighetsbolag bygger samhällsfastigheter som Staden sedan hyr är en ny form av samarbete mellan det privata och det offentliga i Stockholm. Vi är väldigt stolta över att vara bland de första bolagen att ingå ett sådant avtal.
Johan Knaust, vd K2A
En ny idrottshall i Slakthusområdet kommer göra stor skillnad för föreningslivet och idrotten. I Stockholm, som lider av brist på idrottshallar, är det viktigt att staden både bygger själva och krokar arm med privata investerare. Det är så vi bygger ikapp och ger stockholmarna så mycket idrott för pengarna som möjligt.
Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd Stockholms stad
Vi ser Almedalen som ett bra tillfälle för representanter för olika delar av samhället att mötas och diskutera hur vi tillsammans kan bidra till hållbart bostadsbyggande i Sverige. 
Johan Knaust, vd K2A
Boverket säger att det behövs 60 000 nya bostäder per år fram till 2030. Samtidigt ska Sverige minska sina utsläpp och en femtedel av dem kommer från fastighetssektorn ­– den allra största delen från byggnation. Vi tycker det behövs mer diskussion om hur den ekvationen ska gå ihop.
Karina Antin, hållbarhetschef K2A
Det finns en stor efterfrågan på nya hyresrätter i Stockholm och vi ser fram emot att fortsätta vara med och utveckla Stockholm på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.
Johan Knaust, vd K2A
Det här är ett välkommet tillskott av bostäder i Sätra och projektet har potential att bli socialt värdeskapande och trygghetsskapande, vilket varit viktigt för den här markanvisningen. Särskilt kul tycker jag det är att man bygger i trä, på ett sätt som passar väl i omgivningen.
Johan Nilsson (M), ordförande Exploateringsnämnden i Stockholms stad
Vi är väldigt stolta över den här utmärkelsen och hoppas att den kan bidra till att fler uppmärksammar kopplingen mellan hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet – även inom fastighetsbranschen. Det är självklart för oss att framtidens bostadsbolag måste kunna bygga bort bostadsbristen utan att bidra till klimatkrisen.
Johan Knaust, vd på K2A
Det känns otroligt roligt att få gratulera K2A som en av årets vinnare! Givet fastighetsbranschens storlek och betydelse för, samt påverkan på, samhället så finns ett stort behov av goda exempel på hur man skapar lönsam tillväxt utan att kompromissa med sin omsorg för omvärlden. Här har K2A utmärkt sig som ett bolag som är värt att hålla ögonen på för framtiden.
Jakob Birgersson, juryns ordförande
Likt ett fönster mot framtiden så visar K2A hur en ansvarstagande profil kan bygga både bostäder och tillväxt i en ständigt aktuell bransch.
Symbios jury
Det här är ett av de mest spännande projekten i K2A:s historia och det visar hur snabbt och hur mycket vi utvecklats som bolag de senaste åren. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Polismyndigheten och Kriminalvården, två stabila hyresgäster som också fyller viktiga funktioner i samhället.
Johan Knaust, vd K2A
Det är väldigt hedrande. K2A:s snabba utveckling är ett bra exempel på hur ett fokus på miljömässig hållbarhet kan stärka ett bolags affär och även skapa ekonomisk hållbarhet med snabb tillväxt och god avkastning.
Johan Knaust, vd K2A
Det här är en milstolpe för K2A. Att vara med och skapa en grön stadsdel från grunden är en enorm möjlighet för oss att bryta ny mark som företag och samtidigt bidra till en hållbar utveckling i Uppsala kommun.
Johan Knaust, vd på K2A
Uppsala har fortsatt höga klimatambitioner och hela Sydöstra staden ska vara klimatneutral till 2030. Därför är vi glada över att knyta till oss en ankarbyggare med tydligt fokus på hållbarhet och klimateffektivitet.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun
Det är ett styrkebesked att ett snabbväxande bolag som K2A kan sätta ett så pass offensivt klimatmål. Nu får vi också ett starkt kvitto på att vårt sätt att arbeta är i linje med det som vetenskapen säger behövs.
Johan Knaust, vd K2A
Medlemskapet i Global Compact synliggör vårt systematiska och aktiva hållbarhetsarbete samt att vi arbetar med ständig förbättring inom dess områden. Vi har sedan tidigare fokus på målen i Agenda 2030 och har jobbat efter FN:s Global Compacts principer i flera år.
Karina Antin, hållbarhetschef K2A
2021 blev ett av K2A:s starkaste år hittills. Mycket har hänt på kort tid, samtidigt som bolaget står stadigt positionerat för fortsatt snabb tillväxt.
Johan Knaust, vd på K2A
– Vi ser fram emot att vara med och utveckla Stockholm i positiv riktning. Det är glädjande att Stockholms stad väljer att satsa på hyresbostäder i trä, så att klimatpåverkan hålls nere,
säger Johan Knaust, VD på K2A.
Vi är glada över att kunna hjälpa till med att hantera den akuta bostadsbristen för studenterna i Visby, samtidigt som vi arbetar vidare mot fler klimatsmarta permanenta studentbostäder på längre sikt.
Johan Knaust, vd på K2A
K2A är på väg att bli det första fastighetsbolaget som bidrar till att bygga bort bostadsbristen, utan att bidra till klimatkrisen. Det är väldigt inspirerande att få chansen att vara med på den resan.
Pontus Ekerljung, pr-chef K2A
Vi vill förändra fastighetsbranschen i en grön riktning, men för att få med oss fler behöver vi bli bättre på att berätta om alla fördelar med att bygga klimatsmart och med så liten miljöbelastning som möjligt. Här blir Pontus erfarenhet och kompetens viktig för oss.
Johan Knaust, vd på K2A
K2A:s fokus på hyresrätter och samhällsfastigheter i kombination med organisk tillväxt och en stark grön profil innebär att vi är väl positionerade för fortsatt positiv utveckling och hög aktivitet även framöver.
Johan Knaust, VD K2A