Delårsrapport januari – mars 2022

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter lämnade idag sin delårsrapport för perioden januari-mars 2022. Resultatet efter skatt uppgick till 239 miljoner, vilket är drygt 15 procent högre än motsvarande period förra året.

Januari-mars 2022 i siffror:

  • Hyresintäkterna uppgick till 85,6 miljoner kronor (januari-mars 2021: 61,2 Mkr)
  • Driftsöverskottet uppgick till 49,1 miljoner kronor (39,3 Mkr)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 45,0 miljoner kronor (11,7 Mkr)
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 204,6 miljoner kronor (241,2 Mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 239,0 miljoner kronor (207,4 Mkr) och resultat per stamaktie uppgick till 2,60 kronor (2,25 kr)

Under första kvartalet har K2A färdigställt drygt 450 bostäder, vilket innebär att antalet bostäder under förvaltning ökade med 12 procent till 4 379 bostäder per 31 mars 2022. Nya projekt har påbörjats i Norrtälje och i Visby, vilket är två nya marknader för K2A. En ny markanvisning har erhållits i Stockholm, en av K2A:s viktigaste marknader.

I mars emitterade K2A gröna obligationer om totalt 300 miljoner kronor. En proaktiv åtgärd som sänker risken i bolaget och bidrog till att utgående likvida medel uppgick till drygt 570 miljoner kronor.

I inledningen av 2022 har K2A anslutit sig till Science Based Target initiative, vilket innebär att K2A:s klimatmål validerats som vetenskapligt baserade och bidrar till att bromsa klimatförändringarna i linje med Parisavtalet. K2A har även anslutit oss till FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact.

Denna information är sådan som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-29 12:30 CET.

Johan Knaust, vd, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice vd, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
 
Ola Persson, CFO, 070-832 99 93, ola.persson@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.