Fastighetsbolaget K2A döper om dotterbolag och lanserar ny webbplats

Report this content

Det gröna fastighetsbolaget K2A har beslutat om att samla dotterbolagen under det gemensamma varumärket K2A. Det innebär att de helägda dotterbolagen Svenska Studenthus och Grännäs Trähus döps om till K2A Studenthus respektive K2A Trähus. K2A Studenthus respektive K2A Trähus har varit en del av värdekedjan länge, men nu förtydligas relationen mellan bolagen och koncernen genom enhetliga varumärkesnamn.

- Nu tar vi K2A:s kommunikation till nästa nivå och skapar bättre möjligheter för vår fortsatta tillväxt. Att ena våra dotterbolag under varumärket K2A skapar en ökad tydlighet gentemot våra intressenter, säger Johan Knaust, VD för K2A.

I samband med varumärkesuppdateringen kommer en ny webbplats att lanseras.

- Webbplatsen är K2A:s främsta kommunikationskanal med våra kunder och grunden för vår digitala strategi. Genom optimerade kommunikationsflöden skapar vi nu ännu bättre förutsättningar för kommunikation med våra befintliga och potentiella kunder, säger Emma Nyborg, Marknads- och kommunikationschef på K2A.

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Emma Nyborg, Marknads- och kommunikationschef, 072-055 30 47, emma.nyborg@k2a.se

Prenumerera

Citat

Nu tar vi K2A:s kommunikation till nästa nivå och skapar bättre möjligheter för vår fortsatta tillväxt. Att ena våra dotterbolag under varumärket K2A skapar en ökad tydlighet gentemot våra intressenter.
Johan Knaust, VD för K2A
Webbplatsen är K2A:s främsta kommunikationskanal med våra kunder och grunden för vår digitala strategi. Genom optimerade kommunikationsflöden skapar vi nu ännu bättre förutsättningar för kommunikation med våra befintliga och potentiella kunder.
Emma Nyborg, Marknads- och kommunikationschef på K2A