K2A ansluter sig till initiativ för vetenskapsbaserade klimatmål

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har anslutit sig till Science Based Target Initiative (SBTi) som ett led i bolagets klimatarbete. K2A har fastighetsbranschens mest offensiva klimatmål och godkännandet från SBTi innebär en bekräftelse på att bolagets klimatmål också är vetenskapligt baserade och bidrar till att bromsa klimatförändringarna i linje med Parisavtalet.

– Det är ett styrkebesked att ett snabbväxande bolag som K2A kan sätta ett så pass offensivt klimatmål. Nu får vi också ett starkt kvitto på att vårt sätt att arbeta är i linje med det som vetenskapen säger behövs, säger Johan Knaust, vd på K2A.

K2A:s klimatmål innebär att hela bolagets värdekedja ska vara klimatpositiv till 2027. Att ett snabbt växande bolag som K2A kan sätta ett så offensivt mål och dessutom ha det inom räckhåll, beror mycket på medvetna materialval i varje led. Särskilt viktigt är att alla bostäder som bolaget bygger i sina fabriker byggs i trä.

SBTi är det andra internationella initiativet som K2A ansluter sig till på kort tid. Vid årsskiftet anslöt sig bolaget även till världens största hållbarhetsinitiativ, FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact. Medlemskapet innebär att K2A stöttar FN:s internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

- Medlemskapet i Global Compact synliggör vårt systematiska och aktiva hållbarhetsarbete samt att vi arbetar med ständig förbättring inom dess områden. Vi har sedan tidigare fokus på målen i Agenda 2030 och har jobbat efter FN:s Global Compacts principer i flera år, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.

Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett gemensamt initiativ från CDP, FN:s Global Compact (UNGC), the World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Syftet är att hjälpa företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet.

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Karina Antin, hållbarhetschef, 073-507 27 24, karina.antin@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Citat

Det är ett styrkebesked att ett snabbväxande bolag som K2A kan sätta ett så pass offensivt klimatmål. Nu får vi också ett starkt kvitto på att vårt sätt att arbeta är i linje med det som vetenskapen säger behövs.
Johan Knaust, vd K2A
Medlemskapet i Global Compact synliggör vårt systematiska och aktiva hållbarhetsarbete samt att vi arbetar med ständig förbättring inom dess områden. Vi har sedan tidigare fokus på målen i Agenda 2030 och har jobbat efter FN:s Global Compacts principer i flera år.
Karina Antin, hållbarhetschef K2A