K2A delårsrapport januari-juni 2018: Stark ökning av hyresintäkterna

  • Periodens hyresintäkter ökade till 54,7 Mkr (38,9)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 12,0 Mkr (8,0)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 72,5 Mkr (118,4)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 76,9 Mkr (97,1)
  • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 1 771 (1 111)

– Förvaltningsvolymen och hyresintäkterna fortsatte att växa under första halvåret. Bostäder som färdigställts under vintern har successivt hyrts ut under våren – i Vega Park i Haninge är etapp 2 med 185 lägenheter nu helt uthyrd, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– K2A bygger och förvaltar bostäder på ett långsiktigt hållbart sätt, därigenom skapas värdetillväxt för såväl oss som samhället vi är verksamt i. Genom vårt konsekventa och väl dokumenterade hållbarhetsarbete, som bland annat resulterat i en Svanenlicens, har vi nu som första företag i Sverige beviljats ett grönt företagslån, fortsätter Johan Knaust.

– Det gröna företagslånet ger oss mer fördelaktiga villkor och vår ambition är att fortsätta utveckla vår låneportfölj i denna riktning. Det finns idag gott om investerare som vill placera kapital och få ränta från dokumenterat gröna investeringar som exempelvis Svanenmärkta hus, avslutar Johan Knaust.

För ytterligare information: 

Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se 

Christian Lindberg, Affärsutveckling, K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.45 CEST den 22 augusti 2018.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 5 100 bostäder, varav cirka 2 850 studentbostäder och cirka 2 050 hyresbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar:

Prenumerera