K2A Delårsrapport januari-september 2017: Stor efterfrågan på K2A:s klimatsmarta, yteffektiva bostäder med rimliga hyror

  • Periodens hyresintäkter ökade till 59,0 Mkr (31,7)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 15,2 Mkr (6,0)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 118,9 Mkr (30,6)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 104,9 Mkr (34,7)
  • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 1 475 (477)

– Ett stort antal bostäder har färdigställts och hyrts ut under perioden och till följd av detta har både hyresintäkter och förvaltningsresultat ökat kraftigt jämfört med föregående år, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– I en marknadssituation där stora delar av nyproduktionen avser bostadsrätter ser vi ser ett stort och växande intresse för våra klimatsmarta, yteffektiva bostäder med rimliga hyror, fortsätter Johan Knaust.

– Stockholm får successivt en allt större tyngd i K2A:s portfölj. Inom några år, när pågående och planerade projekt färdigställts, kommer K2A att äga och förvalta fler än 1 000 bostäder i regionen, avslutar Johan Knaust.

För ytterligare information: 

Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se 

Christian Lindberg, Affärsutveckling, K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.05 CEST den 25 oktober 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder och cirka 1 950 hyresbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar