K2A emitterar framgångsrikt gröna hybridobligationer om 450 Mkr

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (”K2A”) har framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer om 450 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr. Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 595 baspunkter fram till första inlösendagen. K2A har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna den 21 mars 2026 och på varje räntebetalningsdag därefter. Emissionen var signifikant övertecknad med investerarintressen på mer än två gånger den emitterade volymen. K2A avser att ansöka om upptagande till handel av de nya hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

- Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda den första gröna hybridobligation i den svenska obligationsmarknaden och vi är tacksamma för det stora och breda intresset från både institutionella och privata investerare. En starkt bidragande orsak till det stora intresset tror vi är bolagets gröna affärsmodell, vilket för oss är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete också är värdeskapande. Kapitaltillskottet stärker ytterligare K2A:s finansiella ställning då det redovisas som eget kapital, vilket kommer att bidra till en fortsatt hög investeringstakt. De gröna hybridobligationerna tar oss ytterligare ett steg i vår strävan att bli Sveriges mest hållbara fastighetsbolag, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av de nya gröna hybridobligationerna. Emissionslikviden från emissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Advokatfirman Lindahl har agerat legala rådgivare till K2A och Vinge har agerat legala rådgivare till arrangörerna.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, 0707­400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, vice VD, 070­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ulrika Grewe-Ståhl, CFO, 070-666 08 64, ulrika.grewestahl@k2a.se
Johan Hähnel, IR-chef, 070-605 63 34, johan.hahnel@k2a.se

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021.


 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 800 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar