K2A förvärvar bostadsfastighet i Luleå för 177 Mkr – Bygger 115 miljöcertifierade hyresbostäder

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal om att via bolag förvärva fastigheten Vallan 1 i Luleå, där 115 hyresbostäder kommer att utvecklas. Säljare är Riksbyggen och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 177 Mkr. Riksbyggen finansierar, bygger och färdigställer projektet i dess helhet och K2A tillträder fastigheten efter färdigställt projekt, vilket bedöms ske under det tredje kvartalet 2023. K2A avser finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

Fastigheten kommer att omfatta totalt 115 hyresbostäder med en uthyrningsbar area på cirka 5 400 kvm. Hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 9,7 Mkr på årsbasis. Fastigheten ingår i ett nytt större stadsdelsprojekt i Kronanområdet med närhet till skolor, natur- och friluftsområden samt centrala Luleå.

- Luleå växer och är fjärde största kommun i Norrland, efter Umeå, Gävle och Sundsvall där K2A redan äger fastigheter. Luleå tekniska universitetet är dessutom med sina 15 100 studerande 14:e största lärosäte i Sverige. Detta är en kommun som K2A velat etablera sig i över en längre tid och det är roligt att vi nu lyckas och etablerar oss på orten, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och motsvara mellangrön, dvs den näst högsta miljöklassen enligt Ciceros ramverk.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Johan Hähnel, IR-chef K2A, 0706–056 334, johan.hahnel@k2a.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021.


K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 7 300 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar