K2A förvärvar fastighet i Lund

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Lundabostäder AB som äger fastigheten Helgonagården 5:12 i Lund. Säljare är ett lokalt familjeföretag som bygger och förvaltar bostäder i Lund. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 49,4 Mkr och tillträdesdagen är den 10 oktober 2019. Förvärvet kommer att finansieras genom banklån samt eget kapital.

På fastigheten återfinns totalt 35 studentbostäder som är uppförda 2010 respektive 2017. Säljaren kommer efter K2As tillträde bygga till fem bostäder på fastigheten, vilket inkluderas i det underliggande fastighetsvärdet, och det totala antalet kommer därefter att uppgå till 40 studentbostäder med en total uthyrningsbar area om 1 136 kvm och med ett bedömt hyresvärde om 2,8 Mkr på årsbasis. Tillbyggnationen av de fem studentbostäderna kommer att färdigställas under 2020.

Helgonagården ligger i ett attraktivt område för studenter i direkt anslutning till Lunds Tekniska Högskola och nära K2A:s nyligen färdigställda studentbostäder på fastigheten Parasollet 1. K2A kommer därefter att ha ett fastighetsbestånd om totalt cirka 160 studentbostäder i Lunds kommun.

- I Lund finns en stor och ökande efterfrågan på studentbostäder och är en viktig ort för K2A. Detta förvärv, med bostäder av hög kvalitet, kompletterar vårt existerande erbjudande i Lund på ett bra sätt, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se 
Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef K2A. 0708-252630, patrik.linzenbold@k2a.se

 

  


 

 

 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 5 800 bostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se.  K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar