K2A förvärvar samhällsfastighet i Motala

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har via dotterbolag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag som äger fastigheterna Motala Lilla Berg 1:4 och 1:5. Säljare är Emrahus som är specialiserade på att utveckla LSS-bostäder och detta är parternas tredje affär sedan november 2019. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 24 Mkr. Emrahus kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet och K2A tillträder bolaget med den underliggande fastigheten efter färdigställt projekt vilket är planerat till tredje kvartalet 2021. K2A kommer att erlägga betalningen i samband med tillträdet och avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

På fastigheten kommer Emrahus bygga ett passivhuscertifierat LSS-boende med sex lägenheter och en uthyrningsbar area om 505 kvm. Hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 1,4 Mkr på årsbasis.

- I likhet med de två tidigare förvärven från Emrahus kommer detta att bli ett modernt LSS-boende med hög standard. Genom passivhuskonceptets två grundprinciper, minimering av värmeförluster och optimering av värmevinster, kompletterar denna samhällsfastighet vår gröna och hållbara fastighetsportfölj på ett bra sätt, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef K2A, 070-825 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 500 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar