K2A förvärvar sin åttonde fastighet i tillväxtstaden Västerås

Report this content

- Bygger Svanencertifierade hyresbostäder i trä för långsiktig förvaltning

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) förvärvar fastigheten Förseglet, lott D i Västerås. Säljare är det kommunala fastighetsbolaget Mimer och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 45 Mkr. Avsikten är att uppföra tre hus med sammanlagt 130 till 160 hyresrätter och en uthyrningsbar area på cirka 5 300 kvm, med planerad byggstart i slutet av 2022. Husen kommer vara 6, 8 respektive 10 våningar höga och bestå av ettor, tvåor och treor som byggs i trä och miljöcertifierade material i enlighet med K2A:s beprövade volymkoncept. Hyresvärdet bedöms uppgå till 11,4 Mkr på årsbasis.

- Vi är mycket glada över det förtroende Mimer, Västerås kommunala bostadsbolag, visar när man säljer denna fastighet till oss. Vi har ett mycket långt perspektiv på vårt åtagande och kommer även i detta fall uteslutande bygga med miljöcertifierade material, hög kvalitet och i trä. Det här blir den åttonde fastigheten vi förvärvar i Västerås. Samtliga fastigheter ligger centralt, bara någon kilometer från centralstationen och nära varandra, vilket gör att vi uppnår hög effektivitet i vår förvaltning, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

- Mimers ambition är att skapa ett hållbart kvarter ur alla perspektiv. Miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Nu välkomnar vi ytterligare en aktör som ligger i framkant och som kommer att samverka med Mimer och andra aktörer för att skapa en trevlig och trygg boendemiljö. Kvarteret Förseglet kommer att bli ett fantastiskt fint tillägg på Öster Mälarstrand, och ett hållbart sådant, säger Mikael Källqvist, VD, Bostads AB Mimer.

Antalet invånare i Västerås steg under de senaste fem åren med cirka 7 procent, vilket är högre än den genomsnittliga befolkningsutvecklingen i Sverige. Västerås är Sveriges sjunde största kommun med cirka 154 000 invånare, stora framgångsrika företag bedriver verksamhet i regionen och Mälardalens högskola med 15 000 studenter är det 15:e största lärosätet och har sitt huvudcampus i Västerås.

Efter förvärvet består K2As: fastighetsbestånd i Västerås av åtta förvaltningsobjekt och projekt som i slutet av 2023 planeras vara bebyggda med cirka 700 lägenheter.

K2A avser att finansiera förvärvet genom eget kapital.

För ytterligare information:
Johan Knaust, vd K2A, 0707–400 450, johan.knaust@k2a.se
Johan Hähnel, IR-chef K2A, 0706–056 334, johan.hahnel@k2a.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm,
Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 7 400 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar