K2A överväger emission av gröna hybridobligationer

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ("K2A") har givit Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare med start 11 januari 2021. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera gröna hybridobligationer med en förväntad volym om lägst SEK 400 000 000, vilka är efterställda K2A:s utestående seniora obligationer. En marknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. En emission av hybridobligationer kommer att ytterligare stärka K2A:s finansiella ställning och redovisas som eget kapital.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, 070-7­400 450, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070-­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ulrika Grewe-Ståhl, CFO, 070-666 08 64, ulrika.grewestahl@k2a.se

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 800 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar