K2A startar andra etappen i Kungsbäck, Gävle

Report this content

Under september 2019 påbörjas bygget av den andra etappen i Kungsbäck i nära anslutning till Gävle Högskola. Projektet har varit inkluderat i K2A:s projektportfölj sedan mars 2017. Den andra etappen i Kungsbäck avser 107 hyresbostäder med en total yta på cirka 4 500 kvm. Projektet bedöms vara färdigställt under det första kvartalet 2021.

I mars 2017 vann K2A en kommunal markanvisningstävling i Gävle avseende student- och hyresbostäder samt en gruppbostad och en livsmedelsbutik. Första etappen avseende 136 studentbostäder påbörjades under det fjärde kvartalet 2018 med planerat färdigställande under det andra halvåret 2020. Nu startar den andra etappen som avser hyresbostäder och Grännäs Trähus, K2A:s dotterbolag, kommer att ansvara för husentreprenaden. Byggstart för den tredje och sista etappen, avseende 126 studentlägenheter, planeras ske under 2020.

Bostäderna kommer att uppföras i två kvarter med varierad, småskalig och levande bebyggelse. Det blir bilfria, gröna innergårdar, lättillgängliga cykelparkeringar, tillgång till bilpool men även ett antal parkeringsplatser. Förutom bostäder kommer det att finnas ett entrétorg med matbutik och kafé.

– De nya hyresbostäderna i Gävle kommer, liksom våra andra nyproducerade lägenheter, att miljöcertifieras med Svanen och byggas med trä som huvudsakligt byggmaterial. Bostäderna kommer att ha yteffektiva och väl genomtänkta planlösningar och vara välutrustade med hög standard, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.                                  

   
För ytterligare information:
Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Patrik Linzenbold, IR-chef K2A, 070-825 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se

     
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 5 800 bostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se.  K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar